menu close
29
AIOS ANIOS GZ-psychologen Klinisch psychologen Management Overige functies Psychiaters Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen Systeemtherapeuten Verpleegkundig specialisten Verpleegkundige functies
ggzfriesland.nl
Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor het op peil houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de zorg, het werven van nieuwe medewerkers met ambitie en de versterking van de positie van onze organisatie in de markt.
Onderzoek

GGZ Friesland biedt ruimte voor onderzoek door zijn medewerkers. Zo staat bijvoorbeeld vroeginterventie bij ons hoog op de agenda (en daaraan gekoppeld wetenschappelijk onderzoek) en staat herstelondersteunende zorg in al ons handelen voorop. Daarbij maken wij gebruik van evidence based methodieken.

Meer weten over de lopende onderzoeken en (eigen) mogelijkheden? Neem dan een kijkje op onze website
Onderzoeksgroep
Ruimte voor eigen initiatieven

We hebben een gespecialiseerd aanbod voor de diverse doelgroepen. Dit betekent dat medewerkers en stagiaires gemakkelijk kunnen kiezen voor een doelgroep waarbij hun hart ligt en waarin zij zich verder willen ontwikkelen en specialiseren. Medewerkers en stagiaires kunnen hun eigen stempel drukken op de organisatie. Er is ruimte voor eigen initiatieven.