menu close
41
ggzfriesland.nl

Om onze zorg zo goed mogelijk in te richten, zijn bepaalde vormen van zorg onderverdeeld:

Herstelondersteunende zorg
Herstelondersteunende zorg

Wij vinden het belangrijk om herstelondersteunende zorg in de regio aan te bieden waar de patiënt woont, werkt en waar de patiënt zijn of haar leven heeft.

Spoedeisende zorg
Spoedeisende zorg

We hebben binnen GGZ Friesland een unieke combinatie van High Intensive Care (HIC)-behandeling en zorg, Intensive Home Treatment (IHT) in de vorm van acute dagbehandeling en thuisbehandeling en 7 keer 24-uurs crisisdienst.

Kliniek en thuisbehandeling
Kliniek en thuisbehandeling

Bij GGZ Friesland vind je meerdere manieren van zorg verlenen. Patiënten kunnen langskomen en opgenomen worden in onze klinieken, maar hij of zij kan ook voor ambulante zorg kiezen, waarbij de behandelaar langskomt.

Eetstoornissen
Eetstoornissen

De afdeling Eetstoornissen is er voor mensen die met problematisch eetgedrag grip proberen te krijgen op psychische of sociale problemen.

Persoonlijkheidsstoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen

De afdeling persoonlijkheidsstoornissen is er voor mensen die door heftige persoonlijkheidseigenschappen vastlopen in hun leven, bijvoorbeeld in hun werk, op school of in relaties.

Traumaverwerkingskliniek
Traumaverwerkingskliniek

Het team van de Traumaverwerkingskliniek is er voor mensen die door een ernstige posttraumatische stress-stoornis niet meer kunnen functioneren in het dagelijks leven.

Kind- en Jeugdpsychiatrie
Kind- en Jeugdpsychiatrie

Kinnik kind en jeugd GGZ, onderdeel van GGZ Friesland, biedt hulp aan kinderen en jongeren met psychische stoornissen of problemen. Ook behandelt Kinnik steeds vaker thuis.

Forensische Psychiatrie
Forensische Psychiatrie

Op de Polikliniek Forensische Psychiatrie krijgen patiënten een ambulante behandeling. De helft daarvan komt binnen met een behandelverplichting.

Jongvolwassenencircuit
Jongvolwassenencircuit

Wij zijn er voor jongvolwassenen tussen de 15 en 25 jaar oud die door psychiatrische problematiek dreigen vast te lopen (of al vastgelopen zijn) op sociaal, emotioneel of cognitief gebied.

Ouderenpsychiatrie
Ouderenpsychiatrie

Van Andel Ouderenpsychiatrie is er voor oudere mensen die last hebben van psychische problemen, waardoor ze zich beperkt voelen in hun dagelijks leven.

Werk- en dagbesteding
Werk- en dagbesteding

Voor sommige mensen met een psychische kwetsbaarheid is het lastig om te wonen, werken en meedoen zoals andere mensen. Hier kunnen zij van de medewerkers van MindUp hulp bij krijgen. Dit doen wij door dagbesteding te bieden en daarbij persoonlijke begeleiding te geven.

Neuropsychiatrie
Neuropsychiatrie

Het Centrum voor Neuropsychiatrie (CNP) is gevestigd in Leeuwarden en biedt hulp aan patiënten die door een vorm van niet aangeboren hersenletsel niet meer goed kunnen functioneren in het dagelijks leven.