menu close
39
ggzfriesland.nl
Herstelondersteunende zorg
Herstelondersteunende zorg

We willen zonder hoge drempel in de regio aansluiten bij iemand zijn of haar herstel. We willen daarbij beschikbaar zijn, luisteren en verbinden maar ook kijken naar wat mensen in hun netwerk kan helpen om eigen kracht te ontwikkelen, zonder alles over te nemen.

Spoedeisende zorg
Spoedeisende zorg

Een unieke combinatie van High Intensive Care (HIC)-behandeling in de kliniek en Intensive Home Treatment (IHT) in de vorm van acute dagbehandeling en thuisbehandeling. Tevens bieden wij ook 24 uur per dag, 7 dagen in de week crisisdienst.

Kliniek en thuisbehandeling
Kliniek en thuisbehandeling

Bij GGZ Friesland vind je meerdere manieren van zorg verlenen. Patiënten kunnen langskomen en opgenomen worden in onze klinieken, maar kunnnen ook voor ambulante zorg kiezen waarbij de behandelaar langskomt.

Eetstoornissen
Eetstoornissen

De afdeling Eetstoornissen is er voor mensen die met problematisch eetgedrag grip proberen te krijgen op psychische of sociale problemen.

Persoonlijkheidsstoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen

De afdeling persoonlijkheidsstoornissen is er voor mensen die door heftige persoonlijkheidseigenschappen vastlopen in hun leven, bijvoorbeeld in hun werk, op school of in relaties.

Traumaverwerkingskliniek
Traumaverwerkingskliniek

Het team van de Traumaverwerkingskliniek is er voor mensen die door een ernstige posttraumatische stress-stoornis niet meer kunnen functioneren in het dagelijks leven.

Kind- en Jeugdpsychiatrie
Kind- en Jeugdpsychiatrie

Kinnik kind en jeugd GGZ, onderdeel van GGZ Friesland, biedt hulp aan kinderen en jongeren met psychische stoornissen of problemen.

Forensische Psychiatrie
Forensische Psychiatrie

Op de Polikliniek Forensische Psychiatrie krijgen patiënten een ambulante behandeling. De helft daarvan komt binnen met een behandelverplichting.

Jongvolwassenencircuit
Jongvolwassenencircuit

Wij zijn er voor jongvolwassenen tussen de 15 en 25 jaar oud die door psychiatrische problematiek dreigen vast te lopen (of al vastgelopen zijn) op sociaal, emotioneel of cognitief gebied.

Ouderenpsychiatrie
Ouderenpsychiatrie

Van Andel Ouderenpsychiatrie is er voor oudere mensen die last hebben van psychische problemen, waardoor ze zich beperkt voelen in hun dagelijks leven.

Werk- en dagbesteding
Werk- en dagbesteding

Voor sommige mensen met een psychische kwetsbaarheid is het lastig om te wonen, werken en meedoen zoals andere mensen. Hier kunnen zij van de medewerkers van MindUp hulp bij krijgen. Dit doen wij door dagbesteding te bieden en daarbij persoonlijke begeleiding te geven.

Neuropsychiatrie
Neuropsychiatrie

Het Centrum voor Neuropsychiatrie (CNP) is gevestigd in Leeuwarden en biedt hulp aan patiënten die door een vorm van niet aangeboren hersenletsel niet meer goed kunnen functioneren in het dagelijks leven.