menu close
37
ggzfriesland.nl
Afdeling Eetstoornissen

Ben jij op zoek naar een uitdagende, dynamische en afwisselende werkplek? Een werkplek die zich richt op complexe problematiek, waarbij de inzet van een multidisciplinair team onontbeerlijk is? Zie je het als uitdaging om mensen met een eetstoornis door de juiste diagnostiek en behandeling te helpen in hun herstel? Kun je niet wachten om aan de slag te gaan met een project als K-eet, waarbij we samen met andere partijen een stevig expertise netwerk neer willen zetten voor alle partners op het gebied van eetstoornissen? 

Is het antwoord op voorgaande vragen ‘ja’? Dan past het team van de afdeling eetstoornissen van GGZ Friesland perfect bij jou! Met een gedreven team dat gelooft in de kracht van de patiënt, werken we samen toe naar herstel. We zijn als team constant bezig om de kwaliteit van zorg te optimaliseren. We maken dit waar door onszelf te blijven ontwikkelen. 

Een gedreven team dat gelooft in de kracht van de patiënt, werken we samen toe naar herstel.
Een multidisciplinair team

Het multidisciplinaire team van de afdeling eetstoornissen bestaat uit een psychiater, klinisch psycholoog, psycholoog, sociotherapeut, GGZ-agoog, creatief therapeut en psychomotore therapeut. Het team kan mensen met Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, Binge Eating Disorder of een mengvorm leren hoe ze weer op een gezonde manier kunnen eten en bewegen. Daarnaast helpen ze patiënten beter om te gaan met emoties, gevoelens en lastige situaties.  

De behandeling

De patiënt heeft eerst een gesprek met een psycholoog om de klachten te b espreken. We bekijken ook of iemand lichamelijke klachten heeft door de eetstoornis en of er andere psychische problemen zijn. Daarnaast zijn er behandelgesprekken met een psycholoog of sociotherapeut. Ook een GGZ-agoog, een creatief therapeut en een psychomotore therapeut worden betrokken bij de behandeling. Patiënten komen één of meerdere dagdelen per week langs voor behandelingen die meestal in groepen plaatsvindt. Ze krijgen dagelijks hulp met boodschappen, houden een eetdagboek bij en wegen één keer in de week. Waar nodig wordt er samengewerkt met familie en naasten. 

Wil je meer informatie over deze afdeling?

Neem gerust contact op met:

Sjaak van Berkel
sjaak.van.berkel@ggzfriesland.nl
058-2539166 

Jacqueline Oostenbrink
jacqueline.oostenbrink@ggzfriesland.nl
058-2848761.