menu close
37
ggzfriesland.nl
Werken in regioteams

Wij zetten ons met de volle 100% in om herstelgerichte zorg te bieden. Wij vinden het belangrijk om deze zorg in de regio aan te bieden waar de patiënt woont, werkt en waar de patiënt zijn of haar leven heeft. 
 
Om dit nog beter in te richten worden onze specialistische teams samengevoegd in regioteams. Ben jij een gedreven professional, een fijne collega, gemotiveerd, een bouwer én verbinder? Wil jij graag deel uitmaken van een op maat gemaakt zorgprogramma voor iedere patiënt? Dan zoeken wij jou! Kom, kom verder en blijf!  

Herstelgerichte zorg in de regio leverde eerder al veel inhoudelijke verbeteringen op
Bus2

Deze herstelgerichte zorg in de regio is niet nieuw bij GGZ Friesland. Bij onze onderdelen Van Andel Ouderenpsychiatrie, het Jongvolwassenencircuit (jeugdpoli en FACT Jeugd) en onze IHT-teams (ambulante crisisteams) leverde dat al inhoudelijke verbeteringen op. Die voeren we nu ook door binnen ons proces van het regionaal inbedden van de totale zorg en behandeling voor volwassenen in onze provincie. 

FACT-teams en specialistische poliklinieken

Onze FACT-teams en specialistische poliklinieken worden in het najaar van 2021 samengevoegd tot regioteams die integraal werken, aangesloten op de herstelvraag van een patiënt. Wij beogen daarmee een aantal belangrijke resultaten te behalen: 

  • Zorg en behandeling voor de patiënt dicht bij huis; 
  • Een prettig proces van begin tot eind zonder doorverwijzingen; 
  • Geen interne wachttijd voor bepaalde behandelingen en modulen; 
  • Laagdrempeliger en eenvoudiger aansluiten bij belangrijke naasten voor de patiënt, eventueel andere betrokken aanbieders, werk, etc. 

Er komen elf regionale teams voor volwassenen. De teams bieden in gezamenlijkheid elke patiënt een adequaat behandelaanbod, afgestemd op de herstelvraag. Teams kunnen aanvullend gebruik maken van een aantal deeltijdfuncties of klinische functies die centraal blijven werken (dat zijn MBT deeltijd, de deeltijd voor Angst & Stemming, deeltijd voor Eetstoornissen en onze Traumaverwerkingskliniek).  

Kwaliteit en expertise

Binnen kwaliteit- en expertisenetwerken kunnen professionals zich verbinden met anderen die geïnteresseerd zijn in hetzelfde vakgebied of dezelfde specialisatie, methodiek of hetzelfde inhoudelijke project. Binnen een netwerk wordt er zorg gedragen voor: 

  • Interne scholing op dit gebied; 
  • Specifieke vragen per expertisegebied; 
  • Consultatie en behandeling. Dit zo nodig samen in de regio (tijdelijk). Op deze manier blijven wij onszelf ontwikkelen en dragen we bij aan het kwaliteitsniveau binnen onze organisatie en aan hoogwaardige behandelingen en goede ideeën op dat gebied. 
Er komen 11 regionale teams voor volwassenen. De teams bieden in gezamenlijkheid elke patiënt een adequaat behandelaanbod, afgestemd op de herstelvraag. 
Meer weten over herstel ondersteunde zorg?

Mocht bovenstaande je aanspreken qua visie, werkwijze, zie je jezelf wel werken in één van deze Friese regioteams, of heb je vragen? Neem gerust contact met een van ons op, want we voorzien je graag van antwoorden. 

Lia Broersen, algemeen directeur
Lia.broersen@ggzfriesland.nl
06-20548605

Olaf Galisch, directeur behandelzaken
olaf.galisch@ggzfriesland.nl
06-12982243