menu close
37
ggzfriesland.nl

Bij GGZ Friesland vind je meerdere manieren van zorg verlenen. Patiënten kunnen langskomen en opgenomen worden in onze klinieken, maar hij of zij kan ook voor ambulante zorg kiezen, waarbij de behandelaar langskomt. Als medewerker heb je hierdoor veel afwisseling. Je bent op kantoor, in de kliniek of je bent op huisbezoek bij de patiënt. Elke dag is anders: je komt op veel verschillende plekken en je bent veel op pad. Is dat wat voor jou? Solliciteer dan snel voor een baan bij GGZ Friesland of laat je informeren door één van de managers! 

Fact+

De FACT+teams bieden een geïntegreerde behandeling aan patiënten met ernstige psychische aandoeningen en/of verslavingen, waarbij zorgvragen bestaan op meerdere leefgebieden, zoals wonen, werken, sociale contacten en zelfzorg. In elk team werken professionals uit de geestelijke gezondheidszorg en uit de verslavingszorg samen om patiënten te helpen weer een leven met perspectief op te bouwen. 

De hulpverleners gaan langs waar de patiënt zich bevindt, bijvoorbeeld thuis, op straat of in een sociaal pension. Wanneer iemand geen hulp wil, is bemoeizorg mogelijk. Door de samenwerking hoeven patiënten hun verhaal niet meerdere malen aan verschillende hulpverleners te vertellen en kan de zorg optimaal worden afgestemd. 

Als iemand dat prettig vindt, kan een patiënt ook bij ons langskomen op kantoor. FACT-teams bieden voor elke patiënt weer andere hulp en ondersteuning. We sluiten aan bij wat iemand belangrijk en prettig vindt. Dat kan betekenen dat we tijdens een wandeling gesprekken voeren of meegaan naar belangrijke en spannende afspraken. 

De patiënt heeft gesprekken met een behandelaar over welke klachten er zijn en hoe er met de psychiatrische aandoening om kan worden gegaan. Daarnaast helpen we met praktische zaken, op het gebied van dagbesteding, geld, huishouden en persoonlijke verzorging. Medicatie is vaak onderdeel van de behandeling, maar alleen als het echt nodig is en iemand daarmee akkoord gaat. Ook als een patiënt tijdelijk in een kliniek wordt opgenomen, blijft het FACT-team betrokken. Samen met de kliniek maken we een plan zodat iemand zo snel mogelijk weer thuis is. 

In elk team werken professionals uit de geestelijke gezondheidszorg en uit de verslavingszorg samen om patiënten te helpen weer een leven met perspectief op te bouwen. 
Polikliniek rouwstoornissen

De polikliniek rouwstoornissen is er voor mensen die door het verlies van een dierbare rouwklachten hebben ontwikkeld en niet goed meer functioneren in het dagelijks leven. Ze vallen uit op school of op hun werk, vaak in verband met bijkomende slaap-, stemmings- en concentratieproblemen. 

Als rouw om het verlies langere tijd (minimaal 1 jaar) onverminderd doorgaat, een eigen leven gaat leiden en iemand wordt er door beheerst dan is er sprake van een rouwstoornis. Iemand heeft de neiging zich af te zonderen van anderen, is of heel verdrietig of stopt juist alle gevoelens weg, waardoor bijkomende problemen ontstaan. Dit gebeurt vaak in de vorm van lichamelijke klachten of irritaties naar dierbaren. Soms is er alleen sprake is van gestagneerde rouw, maar veelal ook van PTSS en andere aan het overlijden gerelateerde problematiek, waardoor het op gang komen van een rouwproces verstoord is geraakt. 

Het onderscheid tussen normale rouw, die ieder mens heeft als een dierbare overlijdt, en verstoorde rouw is niet altijd makkelijk te maken. De poli rouwstoornissen doet zorgvuldige diagnostiek om dit uit te zoeken. Mensen die voldoen aan de criteria voor een rouwstoornis krijgen een psychologische behandeling aangeboden. De behandeling is ambulant en individueel of in gezinsverband. 

Het onderscheid tussen normale rouw die ieder mens heeft als een dierbare overlijdt en verstoorde rouw is niet altijd makkelijk te maken. De poli rouwstoornissen doet zorgvuldige diagnostiek om dit uit te zoeken.
Head
Klinische Vervolgbehandeling

De Klinische Vervolgbehandeling (KVB) is voor patiënten bij wie alle andere zorg al is geprobeerd, die voor langere tijd 24-uurszorg nodig hebben en die specifieke behandeling, begeleiding en ondersteuning behoeven op verschillende levensgebieden om het herstelproces alsnog op gang te brengen. In de dagelijkse praktijk is de groep patiënten, waarbij sprake is van voortgezette behandeling met psychiatrische behandeling, heel divers. 

Zij hebben echter gemeen dat zij op meerdere levensgebieden problemen hebben of beperkingen ondervinden, en dat zij voor langere tijd hulp nodig hebben. Hun omstandigheden kunnen sterk uiteenlopen en fluctueren over de tijd.  Zo kunnen sommige mensen uit de doelgroep met weinig behandeling en/of begeleiding zelfstandig wonen en werken, terwijl het voor anderen nodig is om met meer zorg en begeleiding te verblijven. 

ACT

ACT staat voor Assertive Community Treatment. Met bemoeizorg en intensieve ambulante behandeling zet het team zich in voor dak- en thuislozen. Vaak speelt er in hun leven meer dan alleen (dreigende) dakloosheid en is er ook sprake van verslaving en psychische problematiek. Doordat GGZ Friesland, Zienn en VNN hun kennis, expertise en het netwerk combineren en bundelen, kan het team zorgen voor snelle behandeling op maat. 

Door de krachten van de drie betrokken organisaties te combineren en te bundelen, kan het ACT-team zorgen voor snelle behandeling op maat. Het ACT-team is er voor dak- en thuisloze mensen die door hun problematiek en/of gedrag moeilijk hun weg vinden binnen het reguliere hulpverleningsaanbod. Ze passen er minder goed, voelen zich er niet thuis of voelen zich onbegrepen. Het vertrouwen in de samenleving en hulpverleners is weg, met als gevolg dat bijna niemand hen nog succesvol kan ondersteunen richting passende hulp en/of huisvesting. Ze mijden hulp en/of zorgen mogelijk voor overlast op straat of in openbare ruimtes. Vanuit betrokkenen (gemeente, politie, familie, zorg-/hulpverleners) zijn er zorgen om hun soms aftakelende welzijn. 

Wil je meer informatie over een afdeling?

Fact+: 
Freddy van der Veen, freddy.van.der.veen@ggzfriesland.nl
0613786057 

ACT: 
Martje Yntema
martje.yntema@ggzfriesland.nl 
0610704273
 

 

Neem gerust contact met ons op.

Rouwstoornissen 
Sjaak van Berkel
sjaak.van.berkel@ggzfriesland.nl
058-2539166 

Klinische vervolg behandeling 
Grieta Bouma
grieta.bouma@ggzfriesland.nl
0517-398687