menu close
39
ggzfriesland.nl
Van Andel

Van Andel Ouderenpsychiatrie is er voor ouderen die last hebben van psychische problemen, waardoor ze zich beperkt voelen in hun dagelijks leven. Het kan gaan om bijvoorbeeld somberheid, angstig zijn, geheugenverlies of verwardheid. Ons team is gespecialiseerd in het behandelen van psychische klachten bij mensen die meestal ouder zijn dan 60 jaar. Ook behandelen we mensen die jonger zijn dan 60 jaar, die te maken hebben met lichamelijke kwetsbaarheid in combinatie met psychische problematiek. 

Herstelondersteunende zorg 

Bij Van Andel bieden we herstelondersteunende zorg. Daarbij gaan we ervan uit dat de patiënt zelf kan aangeven hoe en wanneer hij of zij zich hersteld voelt. Herstellen betekent overigens niet dat alles weer wordt zoals het was. Het betekent ook niet dat er geen klachten of problemen meer zijn. Het betekent wel dat iemand kan zeggen dat ‘het zo weer goed is’; functioneren naar eigen tevredenheid. We sluiten aan bij de persoonlijke wensen, mogelijkheden en leefsituatie.  

We weten dat de meeste patiënten niet alleen zijn, maar omringd worden door mensen die nauw bij hen betrokken zijn. Dat kunnen partners zijn, kinderen, broers of zussen, vrienden en heel soms ook nog ouders. We vinden het belangrijk om de mensen die bij hen betrokken zijn ook bij de behandeling te betrekken als dat mogelijk is.  

Werken met ouderen met psychiatrische problemen is een bijzondere uitdaging. Bijzonder omdat zij een heel leven met zich meedragen waarin veel voorbijgekomen is.
Onze behandeling

Welke behandeling er nodig is, hangt af van de hulpvraag van de patiënt. Behandelvormen zijn er bij Van Andel in verschillende soorten en maten: ambulant, dagbehandeling, kliniek en behandeling met verblijf. De behandelaren zoeken samen met de patiënt naar de vorm van behandeling die het best bij de problematiek past. We kijken daarbij naar vier onderdelen van herstel: herstel van gezondheid, dagelijks functioneren, maatschappelijke rollen en van identiteit.

Een deskundig team

Bij Van Andel werken psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, ggz-agogen, creatief therapeuten, muziektherapeuten, systeemtherapeuten, verpleegkundig specialisten GGZ, specialisten ouderengeneeskunde, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychomotorische therapeuten, ervaringsdeskundigen, verzorgende en geestelijk verzorgers. Samen zetten zij zich in om de zorg te leveren die past bij de klachten en persoonlijke situatie van de patiënt.