menu close
39
ggzfriesland.nl

Snel handelen, besluiten durven nemen, altijd klaar staan voor iets onverwachts. Een paar eigenschappen die je moet bezitten om bij de spoedeisende zorg van GGZ Friesland aan de slag te gaan. Ben jij iemand die excelleert als er crisis is? Ben jij niet bang om te handelen op locatie? Dan moet jij bij ons komen solliciteren! Bekijk gauw onze vacatures of neem contact op met één van onze managers. 

We hebben binnen GGZ Friesland een unieke combinatie van High Intensive Care (HIC)-behandeling en zorg en Intensive Home Treatment (IHT) in de vorm van acute dagbehandeling en thuisbehandeling. Daarnaast hebben wij 7 dagen in de week een 24-uurs crisisdienst in een cluster spoedeisende psychiatrie ondergebracht. Daarnaast hebben we korte lijnen met FACT teams en de forensische psychiatrie. 

Intensive Home Treatment

IHT is een kortdurende intensieve crisisbehandeling die samen met de naastbetrokkenen van de patiënt ervoor zorgdraagt dat de zorg die noodzakelijk is geboden kan worden. De acute dagbehandeling (ADB’s) en Substituerende Psychiatrische Intensieve Thuis Service (SPITS-teams) van GGZ Friesland zijn geïntegreerd naar een modelgetrouwe werkwijze IHT. Dit houdt in dat er een regionale dekking van IHT-teams is over de provincie Friesland, met één team dat alle IHT-functies integraal levert in de betreffende regio. SPOED binnen kantoortijden, SPITS en ADB worden daarin samengevoegd tot één IHT-team in de regio’s Drachten, Heerenveen en Leeuwarden. 

Het IHT team levert vanaf het moment van de eerste beoordeling intensieve ambulante crisiszorg. Hierbij is de visie ‘zo kort als mogelijk, zo intensief als nodig’ leidend. Er wordt zorg op maat geleverd, waarbij die zorg wordt aangeboden die het meest aansluit bij wat op dat moment nodig is. De intensiteit van zorg kan gedurende de behandeling door het IHT-team dus aangepast worden. Er kan gebruik worden gemaakt van alle functies die het IHT kan bieden, te weten crisisbeoordeling, huisbezoeken/belcontacten en acute deeltijdbehandeling. 

Snel handelen, besluiten durven te nemen, altijd klaar staan voor iets onverwachts.
HIC-kliniek

GGZ Friesland heeft twee HIC-klinieken. De teams van de HIC-klinieken zijn er voor mensen die in een acute ernstige psychiatrische crisis verkeren. Voor hun veiligheid, vanwege ernstige symptomen of een hoge mate van verlies van zelfcontrole, verblijven patiënten op de gesloten afdeling van de kliniek. De behandeling richt zich op het behandelen van de crisis en stoornis, het verbeteren van de situatie en de patiënt en het creëren van perspectief. Het HIC-team bestaat uit psychiaters, verpleegkundig specialisten, artsen in opleiding, co-assistenten, verpleegkundigen, een muziektherapeut, psychomotore therapeut en creatief therapeut. 

DSC00771 Paul Blokhuis HIC
Rapid Responder 10 (1)
Rapid responder

De Rapid Responder is een service voor mensen die verward gedrag vertonen, waarbij vaak de politie wordt gebeld. Ze belanden dan onterecht in de cel. Om dit te voorkomen en de druk bij de politie, ambulance en crisisopvang weg te nemen, maken wij gebruik van de Rapid Responder. Rust en veiligheid brengen in stressvolle situaties, dat is wat we doen met deze vorm van vervoer. We rijden elke dag tussen drie uur in de middag tot elf uur ’s avonds. Meer informatie over wat de Rapid Responder precies is, zie je in de video hieronder: 

Spoed

Spoed buiten kantoortijden is gelokaliseerd in de regio Leeuwarden. Vanuit deze regio zal de zorg voor patiënten in acute psychiatrische nood binnen de provincie Friesland worden gewaarborgd. GGZ Friesland Spoed is er 24 uur per dag, zeven dagen per week voor alle inwoners en bezoekers van de provincie Friesland die in acute psychische nood zijn. Verwijzers zoals een huisarts, medisch specialist of GGD-arts schakelen onze crisisdienst in om een cliënt acuut psychiatrisch te beoordelen. Het IHT team kijkt vervolgens of iemand thuis kan blijven of dat een opname in een kliniek noodzakelijk is.