menu close
39
ggzfriesland.nl
Werk- en dagbesteding

Voor sommige mensen met een psychische kwetsbaarheid is het lastig om te wonen, werken en meedoen zoals andere mensen. Hier kunnen zij van de medewerkers van MindUp hulp bij krijgen. Dit doen wij door dagbesteding te bieden en daarbij persoonlijke begeleiding te geven. Ook kunnen cliënten bij ons beschermd of begeleid wonen. Soms wordt er een combinatie van dagbesteding, persoonlijke begeleiding en begeleid wonen aangeboden. Hiermee helpen we onze cliënten in hun weg naar herstel.  

Hoe doen we dat? 
We hebben professionele medewerkers in dienst die ieder jaar ruim tweeduizend cliënten ondersteunen en helpen waar dat nodig is, zodat zij (meer) mee kunnen doen in de samenleving. Dat doen wij door met cliënten in gesprek te gaan over wensen en doelen, hen te helpen bij een werkplek binnen MindUp of bij een extern bedrijf en activiteiten aan te bieden waar ze sociale contacten op kunnen doen of vaardigheden kunnen leren. Als dat nodig kunnen cliënten (tijdelijk) in één van onze woonvormen verblijven met de juiste begeleiding. Door al deze hulp kunnen we een verschil maken in het leven van onze cliënten die past bij hun hulpvraag.  

 

In ieder team zit een mix van verschillende functies, waardoor ieder zijn of haar eigen kennis heeft.
Ondersteunen van de cliënt 

Onze teams bestaan uit gespecialiseerde medewerkers die er alles aan doen om de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen in hun herstel. In ieder team zit een mix van verschillende functies, waardoor ieder zijn of haar eigen kennis heeft. Samen vullen ze elkaar goed aan en kijken ze naar mogelijkheden voor de beste zorg. Door de verschillende takken van wonen, werken en meedoen bij MindUp zetten we onze medewerkers in op de plekken waar zij nodig zijn.

Ze gebruiken hun persoonlijke vaardigheden om de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen bij het behalen van de gestelde doelen. Hierbij wordt ieder team begeleid door speciale teamcoaches. Zij bewaken de resultaten, geven advies aan de directie én coachen de medewerkers.