menu close
29
AIOS ANIOS GZ-psychologen Klinisch psychologen Management Overige functies Psychiaters Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen Systeemtherapeuten Verpleegkundig specialisten Verpleegkundige functies
ggzfriesland.nl
Klinisch psycholoog
Geplaatst op: 07 juli 2021
24 - 36 uur
Locatie Drachten
Reageer voor 30 september 2021

Om de toename van de complexe problematiek voor onze patiënten binnen onze regio goed te kunnen behandelen gaan wij vanaf januari 2021 meer en ook anders samenwerken met experts/behandelaren  uit onze eigen organisatie in een nog te vormen Regionaal team om zo tot hoog kwalitatieve zorg te komen, zonder organisatorische schotten of andere obstakels. We willen ons ontwikkelen tot één netwerkorganisatie, waar eenvoudig en snel de zorg en sociale dienstverlening voor patiënten op- en afgeschaald kan worden, we snel in, en weer uit kunnen stappen in lopende begeleidingsprocessen en aan een ieder in het netwerk die het nodig heeft aanvullende kennis en expertise rondom individuele patiënten bieden. We zijn op zoek naar een: 

Klinisch psycholoog
24 - 36 uur per week

die hier (enthousiast), samen met ons, de schouders onder wil zetten. Deze functie is eventueel te combineren met de functie van manager behandelzaken (ongeveer 8 uur per week).

FACT
Eén van de behandelmethodieken die wij voor onze doelgroep inzetten is FACT. FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. FACT-geschoolde medewerkers bieden intensieve, langdurige, multidisciplinaire en outreachende zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) en problemen op meerdere levensgebieden (wonen, werken, sociale contacten, financiën etc.). De behandeling en begeleiding vinden plaats in de directe omgeving van de patiënt en richt zich op alle leefgebieden. Er wordt samengewerkt met familie en naasten, maar ook met sociale wijkteams en de instanties in de wijk conform een netwerkbenadering. De FACT-teams werken onder meer  nauw samen met Verslavingszorg Noord Nederland (VNN).

Als gespecialiseerd herstel ondersteunend behandelteam, geven wij de patiënt de regie over zijn/haar eigen herstel- en veranderproces en bieden wij inhoudelijke behandeling en zorgcoördinatie vanuit de HOZ-principes. De naastbetrokkenen zijn daarbij altijd in beeld en hebben hun eigen regierol in de triade.

Functie-informatie
Als klinisch psycholoog:

 • Verricht je werkzaamheden conform het beleid van de GGZ Friesland en passend binnen het professioneel statuut;
 • Voer je psychotherapeutische en systemische behandelingen uit;
 • Ben je bij voorkeur ervaren met traumabehandeling en/of geregistreerd als cognitief gedragstherapeut (VGCt);
 • Participeer je bij voorkeur als klinisch psycholoog ook in de crisisdienst van GGZ Friesland;
 • Coach je de teams en draag je bij aan deskundigheidsbevordering;
 • Verricht je (of begeleid je stagiaires t.a.v.) wetenschappelijke onderzoek en draagt bij aan beleidsontwikkeling;
 • Lever je vanuit jouw professionaliteit een bijdrage aan alle onderdelen van het diagnostiek- en behandelproces;
 • als specialist samen met de overige specialisten van de teams medeverantwoordelijkheid dragen voor het behandelinhoudelijke beleid;
 • verlenen van consultatie aan zowel patiënten en -systemen als aan andere professionals binnen de GGZ en verwijzers;
 • op- en bijstellen van behandelplannen;
 • verrichten van psychologische/cognitief gedragstherapeutische behandeling, zowel bij individuele patiënten als in groepen;
 • werkbegeleiding en supervisie geven aan psychologen in opleiding;
 • proactief zijn in het onderhouden van samenwerkingsrelaties binnen andere onderdelen van GGZ Friesland én buiten de organisatie.

Als manager behandelzaken:
Ben je in staat bent om - samen met de manager algemene zaken en in afstemming met de directie het team verder te positioneren en door te ontwikkelen. Je geeft op inspirerende wijze vorm te geven aan het coachen van de professionals bij de uitvoering van de werkzaamheden. Je bent een doortastende, praktische en resultaatgerichte benadering, waarbij je sociale en organisatorische aspecten combineert in een motiverende en stimulerende stijl van leidinggeven.

Wij vragen

 • een BIG geregistreerde klinisch psycholoog
 • lidmaatschap VGCT en supervisor VGCT is een pre
 • affiniteit met en ervaring in het werken met de EPA doelgroep
 • een resultaatgerichte proactieve professional die betrokken is bij de directe zorg voor patiënten en bij behandelbeleid
 • flexibiliteit, humor en creativiteit
 • goed kunnen samenwerken in een netwerkorganisatie
 • Een professional die de multidisciplinaire teams mee kan helpen ontwikkelen in de gewenste richting
 • zelfstandig kunnen werken en leiding kunnen geven binnen een multidisciplinair team
 • professional die gericht is op verbetering en professionalisering, waarbij feedback geven en ontvangen van collega’s een essentieel onderdeel is van zijn/haar persoonlijkheid

Wij bieden

 • Een arbeidsovereenkomst voor onbetaalde tijd
 • salaris conform CAO GGZ FWG 70
 • een arbeidsmarktoeslag;
 • een accreditatiebudget met een hoogte van € 2.000,- per jaar
 • Eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantietoeslag 8%
 • Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (o.a. fiets- en sportplan)
 • 166 vakantie uren en 35 LFB uren per jaar op basis van fulltime dienstverband (36 uur)
 • Onbeperkt toegang tot het digitale opleidingsaanbod op ons Centrale Leerplatform (waaronder GoodHabitz en GGZ Ecademy)
 • een boeiende en afwisselende functie in een dynamische omgeving.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Janniek van Wijk (algemeen manager), via telefoonnummer: 06 – 46 72 15 70.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.