menu close
29
AIOS ANIOS GZ-psychologen Klinisch psychologen Management Overige functies Psychiaters Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen Systeemtherapeuten Verpleegkundig specialisten Verpleegkundige functies
ggzfriesland.nl
Klinisch psycholoog - Poli Forensische Psychiatrie
Geplaatst op: 30 juni 2021
24 -36 uur
Locatie Leeuwarden
Reageer voor 27 september 2021

Je nieuwe functie
In de functie van Klinisch Psycholoog werk je binnen een enthousiast en gedreven multidisciplinair team. De polikliniek Forensische Psychiatrie is onderdeel van de ambulante tak van de forensische psychiatrie van GGZ Friesland. Naast de poli FP is er een Forensisch FACT en Forensisch Psychiatrische Afdeling in Franeker.Je bent bereid een bijdrage te leveren in de deskundigheidsbevordering en behandelaanbod van de forensische psychiatrie van GGZ Friesland en bent samen met andere specialisten medeverantwoordelijk voor het behandelbeleid van de afdeling en de zorgprogramma’s van de forensische psychiatrie. Als regiebehandelaar eindverantwoordelijk voor totstandkoming, uitvoering en evaluatie van behandelplannen in samenwerking met de patiënt, familie en medebehandelaren. Je voert psychologische en psychotherapeutische behandelingen uit bij individuele patiënten en groepen patiënten waarbij bedrevenheid in traumabehandeling of systeemtherapie een pre is.

Wat staat je te wachten

 • een werkplek binnen een enthousiast en gedreven team dat intensief samenwerkt met elkaar
 • een open cultuur waarin leren en ontwikkelen een belangrijke rol heeft
 • een uitdagende baan met een veelzijdigheid aan werkzaamheden
 • mogelijkheid tot werken op een avondpoli
 • mogelijkheden je verder te ontwikkelen zowel in de dagelijkse praktijk van het werk als door het volgen van training en intervisie
 • een arbeidsovereenkomst voor onbetaalde tijd
 • salaris conform FWG 70

Jouw inbreng

 • Je bent werkzaam als een BIG geregistreerde klinisch psycholoog en psychotherapeut
 • Je hebt een klant- en resultaatgericht attitude gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking
 • Je bent integer en betrouwbaar, kunt zelfstandig werken en hebt een proactieve houding en gaat graag de verbinding aan
 • Ruime kennis en ervaring met cognitieve gedragstherapie, psychotherapie, systeemtherapie en groeps (psycho)therapie is een pré
 • Je bent geschoold in EMDR
 • Je hebt affiniteit en ervaring in het werken met de forensische doelgroep
 • Je bent een resultaatgerichte proactieve professional die betrokken is bij de directe zorg voor patiënten en het behandelbeleid;
 • Je bent innovatief en in staat een vertaling te maken van beleid naar praktijk;
 • Je bent flexibel, hebt gevoel voor humor en creativiteit, ook in stressvolle situaties;
 • Je bent een prettige en collegiale collega.

Over je nieuwe team
De polikliniek Forensische Psychiatrie biedt multidisciplinaire specialistische zorg voor mensen met (dreigend) delictgedrag. Patiënten die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten kunnen in aanraking zijn gekomen met justitie waarna ze aangemeld worden door de reclassering voor een behandeling bij de poli FP. Een deel van de patiënten met (dreigend) delictgedrag kan ook via de huisarts verwezen worden. De poli FP behandelt onder andere volwassenen met agressieproblemen, problemen met huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast zijn adolescenten die in aanraking zijn gekomen met justitie en gedragsproblemen welkom. De poli FP is in het forensisch werkveld strevend naar continue verbetering van de zorg die zij biedt. Zie streeft naar het inzetten van geïntegreerde forensisch psychiatrische zorg die aansluit bij de hulpvraag van de patiënt. Zij hecht bovendien veel waarde aan het investeren in samenwerkingsverbanden met belangrijke ketenpartners in de zorg. Ervaringsdeskundigheid, betrekken van naasten en een systemische aanpak staan bij ons hoog in het vaandel. 

Over je toekomstige werkgever
Wij zijn er voor de mensen die ons het hardst nodig hebben. Jaarlijks bieden wij op twaalf verschillende locaties, verspreid door heel Friesland, professionele hulp aan meer dan 12.000 mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen. Thuis, op de polikliniek, dagbehandeling of tijdens een opname in de kliniek. Ook in geval van crisis zijn wij er 24 uur per dag, 7 dagen per week. Bij ons kun je het verschil maken en zetten we ons actief in voor specialistische herstelondersteunende zorg dichtbij de patiënt. Dat doe je niet alleen, maar samen. Samen met je collega's, met andere organisaties, maar vooral mét de patiënt en zijn of haar naasten.

Bel, mail of app ons!
Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Bel, mail of app met Marieke Hoogeveen, algemeen manager, via: 06 - 83 12 65 67 of via marieke.hoogeveen@ggzfriesland.nl. Wij kijken uit naar je sollicitatie!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.