menu close
29
AIOS ANIOS GZ-psychologen Klinisch psychologen Management Overige functies Psychiaters Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen Systeemtherapeuten Verpleegkundig specialisten Verpleegkundige functies
ggzfriesland.nl
Manager Behandelzaken
Geplaatst op: 30 juni 2021
24 - 36 uur
Locatie Franeker
Reageer voor 10 oktober 2021

GGZ Friesland ziet het als haar maatschappelijke taak om er in moeilijke tijden te zijn voor de mensen die ons het hardste nodig hebben. We zijn er voor patiënten die kortdurend behandeling nodig hebben en we zijn er 24 uur per dag voor patiënten in crisis of met langdurige problematiek. Wij geloven in de veerkracht van onze patiënten én in die van onze professionals. Op hen mogen onze patiënten rekenen, samen met hun naasten en andere betrokken partijen. Want de beste route naar herstel leg je samen af. 

De divisie Herstel & Behandeling van GGZ Friesland richt zich op patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Door samen te werken en te innoveren, streven we er telkens naar om onze zorg bij de behoeftes van onze patiënten te laten aansluiten. De afdeling Klinische Vervolgbehandeling KVB (Nij Lankum en Lankwert) in Franeker, biedt vanuit de ART visie behandeling en begeleiding aan patiënten met ernstige psychiatrische problematiek en is steeds op zoek om nieuwe perspectieven te realiseren voor een kleine groep mensen waarbij het herstelproces is vastgelopen.  ‘Het gewone weer mogelijk maken’ is de belangrijkste missie van het ART team. Centraal staat dat ART zich richt op herstel in en herstel van de triade. Voor de KVB  zijn wij op zoek naar actieve en inspireerde collega voor de functie van: 

Manager Behandelzaken
in combinatie met een functie als psychiater, klinisch psycholoog of verpleegkundig specialist
24 - 36 uur per week

In de rol als Manager Behandelzaken geef je inhoudelijk leiding aan het multidisciplinair ART team en motiveer en stimuleer je medewerkers van de KVB bij te dragen aan de ambities vanuit de ART visie en de visie van de organisatie . Samen met de algemeen manager is er sprake van een integrale verantwoordelijkheid (duaal management) voor de uitvoering, registratie en vastlegging van de zorg binnen de Klinische Voortgezette Behandelafdelingen.

De manager Behandelzaken levert, binnen het multidisciplinair team, een actieve bijdrage aan de toepassing en doorontwikkeling van de ART zorg. Binnen het team werk je samen met enthousiaste collega’s in een multidisciplinaire samenstelling op de locatie in Franeker. Je bent iemand met hart voor de doelgroep en geloof in herstel, ook bij langdurig opgenomen patiënten. De Manager Behandelzaken voert de genoemde werkzaamheden uit als een taak, naast zijn/haar inhoudelijk werk als regie behandelaar.

Functie-informatie Manager Behandelzaken:

 • Ziet toe op en is verantwoordelijk, in afstemming met de algemeen manager, voor een adequate, doelmatige en verantwoorde patiëntenzorg binnen de KVB
 • Levert een actieve bijdrage aan de implementatie, bewaking en doorontwikkeling van het zorgprogramma ART
 • Biedt de specialisten in het team voldoende ruimte voor het opnemen van hun professionele verantwoordelijkheid
 • Coacht op inspireerde wijze professionals bij de uitvoering van de werkzaamheden, Spreekt zo nodig de professionals inhoudelijk aan, signaleert verbeterpunten
 • Stelt jaarlijks, samen met de algemeen manager en in overleg met de divisiedirectie, het jaarplan op voor het ART team en de KVB, als afgeleide van het strategisch meerjarenplan van de GGZ Friesland. Implementeert en integreert organisatorische beleidsontwikkelingen : vertaalt uitkomsten naar het eigen onderdeel en divisie
 • Neemt frequent deel aan interne en externe overleggen. Onderhoudt actief contacten binnen voor de GGZ Friesland relevante netwerken en vertaalt uitkomsten naar het eigen onderdeel en divisie
 • Bespreekt regelmatig bevindingen, trends en ontwikkelingen op deskundigheidsgebied met de algemeen manager op consequenties voor het ART team en de KVB
 • Voert collegiaal overleg met de algemeen manager

Wij vragen

 • Een afgeronde opleiding tot Psychiater, Klinisch Psycholoog of Verpleegkundig Specialist, blijkend uit een BIG-registratie
  Zij die binnenkort hun opleiding zullen afronden worden ook nadrukkelijk gevraagd te solliciteren
 • Een professional die betrokken is bij de directe zorg voor patiënten en bij behandelbeleid
 • Een professional die het multidisciplinaire team mee kan helpen ontwikkelen in de gewenste richting
 • Een inspirerende collega met flexibiliteit, humor en creativiteit

Wij bieden

 • Een dynamische werkplek met volop ruimte voor nieuwe ontwikkelingen
 • Een zelfstandige invulling van de combinatiebaan
 • Indeling in functiegroep passend bij de discipline
 • Aan psychiaters biedt GGZ Friesland aanvullende arbeidsvoorwaarden
 • Vast dienstverband
 • Participeren in wetenschappelijk onderzoek
 • De mogelijkheid om specifieke deskundigheid te ontwikkelen binnen het team en beleidsinhoudelijke zaken vorm te geven

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Grieta Bouma, algemeen manager ART & KVB (Nij Lankum en Lankwert) 06 - 83 52 99 26 en Willeke van der Plas, directeur behandelzaken 06 - 83 52 61 56.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.