menu close
38
ggzfriesland.nl
Psychiater
Uren in overleg
Locatie Heerenveen
Sluitingsdatum: 20 november 2021

Om de toename van de complexe problematiek voor onze patiënten binnen onze regio goed te kunnen behandelen gaan wij vanaf 2021 meer en ook anders samenwerken met experts/behandelaren uit onze eigen organisatie in een nog te vormen Regioteam om zo tot verbeterde kwalitatieve zorg te komen, zonder organisatorische schotten of andere obstakels. We willen ons ontwikkelen tot één netwerkorganisatie, waar eenvoudig en snel de zorg en sociale dienstverlening voor patiënten op- en afgeschaald kan worden, we  in en weer uit kunnen stappen in lopende behandelings- en begeleidingsprocessen en aan een ieder in het netwerk die het nodig heeft aanvullende kennis en expertise rondom individuele patiënten kunnen bieden. We zijn op zoek naar een collega die hier samen met ons, de schouders onder wil zetten in de functie van:

(Enthousiaste) Psychiater
regio Heerenveen

Het Regioteam
Als gespecialiseerd herstel ondersteunend behandelteam, ondersteunen wij de patiënt die zelf de regie heeft over zijn/haar eigen herstel- en veranderproces en bieden wij inhoudelijke behandeling en zorgcoördinatie vanuit de HOZ-principes. De naastbetrokkenen zijn daarbij  in beeld en hebben hun eigen regierol in de triade.

In het regioteam wordt specialistische behandeling geboden gericht op VIP, LVB, ontwikkelings- en persoonlijkheids- en traumastoornissen en kan tevens de FACT methodiek worden ingezet. FACT-geschoolde medewerkers bieden intensieve, langdurige, multidisciplinaire en outreachende zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (en problemen op meerdere levensgebieden (wonen, werken, sociale contacten, financiën etc.). De behandeling en begeleiding vinden plaats in de directe omgeving van de patiënt en richten zich op alle levensgebieden. Er wordt samengewerkt met familie en naasten, maar ook met sociale wijkteams en de instanties in de wijk, conform een netwerkbenadering. De FACT-teams werken onder meer nauw samen met Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN).

Functie-informatie

 • Je levert vanuit de medische professionaliteit een bijdrage aan alle onderdelen van het behandelproces
 • Je verricht psychiatrische diagnostiek
 • Je stelt individuele behandelplannen op en bent als hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor de geleverde psychiatrische zorg
 • Je voert farmacotherapeutische en psychotherapeutische behandelingen uit
 • Je bent beschikbaar voor interne functionele advisering aan collegae
 • Je denkt mee over hoe we ons als team kunnen ontwikkelen op het gebied van kennis en behandelstrategieën
 • Je bent bereid om mee te draaien in de crisisdiensten en beoordelingen in het kader van de Wet verplichte GGZ uit te voeren
 • Het is mogelijk om deel uit te maken van het opleidingsteam voor de A opleiding psychiatrie en een stage te bieden aan huisartsen in opleiding
 • Het is mogelijk om desgewenst werk binnen verschillende afdelingen te combineren

Wij vragen

 • Een afgeronde opleiding tot psychiater (in Nederland of een ander EU-land) blijkend uit een BIG-registratie als psychiater
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Je bent ontwikkelingsgericht en maakt op een prettige wijze verbinding met jouw teamleden
 • Humor, geduld, enthousiasme en slagvaardigheid
 • Een klant- en resultaatgerichte attitude gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking
 • Integriteit en betrouwbaarheid
 • Rijbewijs B

Wij bieden
Je zal eerst starten in het FACT-team van Heerenveen. Na verloop van tijd zal dit team verder gaan in het regioteam Heerenveen. Voor jou een mooie kans om mede invulling te geven aan de wijze waarop de zorg in deze regio verder vormgegeven wordt. Van ons mag je verwachten:

 • Een enthousiast team van collega’s;
 • Voortdurende scholing en deskundigheidsbevordering;
 • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ;
 • Salaris conform de CAO GGZ (AMS regeling);
 • Een dynamische werkplek en een prettige werksfeer met volop ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.
 • Er is binnen de organisatie een medische staf in oprichting, een actieve bijdrage binnen de staf wordt gewaardeerd ook door de raad van bestuur.

Informatie en sollicitatie:
Voor inlichtingen over de functie staat Paul Mutsaers je graag te woord. Hij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (06) 10469530. Tevens kan contact worden opgenomen met Jildou van Oosten, manager behandelzaken via telefoonnummer (06)23122497, of Petra Stam, algemeen manager via telefoonnummer (06)22334247. Je kunt ook contact met hen leggen via e-mail: jildou.van.oosten@ggzfriesland.nl of petra.stam@ggzfriesland.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de vacature?

Youssef Tatou

Recruiter a.i.

Youssef

Deel deze vacature