menu close
38
ggzfriesland.nl
Psychiater - Dialectische Gedragstherapie
Geplaatst op: 28 september 2021
uren in overleg
Opleidingsniveau: WO
Locatie Leeuwarden
Sluitingsdatum: 31 oktober 2021

Je nieuwe functie
Psychiaters spelen binnen GGZ Friesland een cruciale rol. Zij zijn als specialisten eindverantwoordelijk voor veel behandeltrajecten. Zij zijn nauw betrokken bij het verbeteren en actueel houden van het behandelaanbod volgens de nieuwste standaarden. Zij krijgen binnen GGZ Friesland vooral de kans om vakinhoudelijk bezig te zijn. Als psychiater op de afdeling DGT te Leeuwarden lever je binnen het zorgprogramma Persoonlijkheidsproblematiek een actieve bijdrage aan de toepassing en doorontwikkeling van het zorgprogramma Persoonlijkheidsproblematiek. Jouw belangrijkste taak is het indiceren, evalueren en zo nodig aansturen van de DGT behandeling, zowel als regiebehandelaar maar ook als medebehandelaar naast een andere regiebehandelaar. Daarnaast voer je bij de verschillende onderdelen psychotherapeutische behandelingen uit. Dat kunnen groepstrainingen zijn of individuele coaching van patiënten.

Wat staat je te wachten
GGZ Friesland doet aan maatwerk. Samen met jou willen we kijken naar je ambities, je werktijden, je digitale ondersteuning met middelen en onderzoek. En dat in een mooie en rustige provincie, waar het goed (en goedkoop) wonen én werken is. We bieden ruimte voor innovatie, zijn deskundig, optimistisch en stimuleren eigen initiatief. In overleg is er bovendien veel mogelijk qua wetenschappelijk onderzoek of aangepaste werktijden in verband met kinderen of andere privéomstandigheden. Bij GGZ Friesland zoeken wij samen met jou (binnen de grenzen van de CAO) naar de best passende honorering en ureninzet. Een arbeidsmarkttoeslag maakt hier deel van uit. 

Jouw inbreng

  • Een afgeronde opleiding tot psychiater (in Nederland of een ander EU-land) blijkend uit een BIG-registratie als psychiater
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
  • Je bent ontwikkelingsgericht en hebt affiniteit met organisatorische aspecten
  • Humor, geduld, enthousiasme en slagvaardigheid
  • Een klant- en resultaatgerichte attitude gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking
  • Integriteit en betrouwbaarheid
  • Kennis en ervaring van of bereidheid tot scholing in Dialectische Gedragstherapie
  • Rijbewijs B

Over je nieuwe team
GGZ Friesland heeft binnen het onderdeel Specialistische Behandelingen meerdere zorgprogramma’s waarin voor specifieke doelgroepen de beste evidence based of zo nodig best practice behandelmodules uitgevoerd worden. Zo ook het zorgprogramma Persoonlijkheidsproblematiek, afdeling Dialectische Gedragstherapie (DGT), waarbinnen behandeling wordt geboden aan patiënten waarbij sprake is van chronische suïcidaliteit, suïcidaal- en zelfbeschadigend gedrag en forse emotie-regulatieproblemen. De afdeling Dialectische Gedragstherapie bestaat uit een behandelteam voor 2 deeltijdgroepen en 2 ambulante groepen (DGT Deeltijd) en een behandelteam voor een ambulante DGT groep voor de meest ernstige problematiek (Specialistische DGT).

Over je toekomstige werkgever
Wij zijn er voor de mensen die ons het hardst nodig hebben. Jaarlijks bieden wij op twaalf verschillende locaties, verspreid door heel Friesland, professionele hulp aan meer dan 12.000 mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen. Thuis, op de polikliniek, dagbehandeling of tijdens een opname in de kliniek. Ook in geval van crisis zijn wij er 24 uur per dag, 7 dagen per week. Bij ons kun je het verschil maken en zetten we ons actief in voor specialistische herstelondersteunende zorg dichtbij de patiënt. Dat doe je niet alleen, maar samen. Samen met je collega's, met andere organisaties, maar vooral mét de patiënt en zijn of haar naasten. 

Bel, mail of app ons!
Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Bel, mail of app met: Marina Verwijs, algemeen directeur, via telefoonnummer (058) - 253 9007. Tevens staat ook Sjaak van Berkel, algemeen manager, je graag te woord via: Sjaak.van.Berkel@ggzfriesland.nl. Wij kijken uit naar je sollicitatie!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de vacature?

Youssef Tatou

Recruiter a.i.

Youssef

Deel deze vacature