menu close
38
ggzfriesland.nl
SPV - Tineke Dantuma FACT lwd
SPV - Forensische Poli
HBO
24 - 32 uur
Locatie Leeuwarden
Sluitingsdatum: 24 december 2023
Geplaatst op: 28 november 2023
Logo organisatie

Je nieuwe functie

Als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, oftewel SPV, op de Forensische poli ben je nauw betrokken bij de begeleiding en behandeling van patiënten waarbij sprake is van forensische en psychiatrische problematiek. Je hebt een actieve rol in de ontdekkingstocht naar hoe iemand tot delictgedrag is gekomen en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Daarbij krijg je te maken met complexe casuïstiek waarbij de focus van de behandeling ligt op het voorkomen van delictgedrag. Als regelbehandelaar ben je betrokken bij de intakeprocedure en de diagnostiek. Vervolgens stel je het behandelplan op en betrek je actuele inzichten vanuit het werkveld hierbij. Ook voer je het behandelplan uit, evalueer je de voortgang en coördineer je de uitvoering ervan, in overleg met de betrokkenen. Je behandelt zowel cliënten individueel als in groepsverband.

Je onderhoudt goed contact en samenwerking met partners binnen en buiten de organisatie, waaronder ketenpartners zoals de PI Leeuwarden, politie, reclassering, VNN en andere belangrijke partners binnen de OGGZ en Forensische Psychiatrie. Je draagt zorg voor het op orde houden van het patiëntdossier en biedt consultatie aan hulpverleners binnen en buiten de organisatie. Daarnaast voeren we ook taken uit in het kader van de Friese aanpak huiselijk geweld, waarbij een intensieve samenwerking met Veilig Thuis, Fier, VNN en de gebiedsteams plaatsvindt. Jouw inzet is hier van harte welkom.

Wat staat je te wachten

 • Een werkplek waarin de functie van SPV stevig staat, waar je mag leren en je kennis mag delen
 • De ruimte om jouw ideeën over verbetering van onze behandeling uit te voeren
 • Een werkplek waar sprake is van complexe casuïstiek maar je deze samen met het team oppakt
 • Je neemt deel in de Friese Aanpak Huiselijk Geweld, FAHG, en werkt hiertoe nauw samen met het Zorg- en Veiligheidshuis en andere betrokken ketenpartners
 • Een team waarin het werken met systemen goed is ingebed
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ, inschaling in FWG 55, min. € 3.616,- max. € 4.785,- o.b.v. fulltime dienstverband
 • Balansbudget van € 500,- per jaar bij een voltijd dienstverband
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Jouw inbreng

 • Je bent een BIG geregistreerde Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Je hebt ervaring en affiniteit met onze doelgroep en systeemgericht werken
 • Kennis van relevante wetgeving en de sociale kaart
 • Je deinst niet terug voor complexiteit en durft te verbreden binnen het team waar nodig
 • Je bent proactief in de samenwerking met de ketenpartners en collega afdelingen
 • Je geniet van de stappen die cliënten zetten en hebt in sommige gevallen een lange adem
 • Je bent in staat te reflecteren op je eigen handelen en het effect op je omgeving

Over je nieuwe team

De Forensische poli bestaat uit bevlogen medewerkers met hart voor de doelgroep. Het team bestaat onder andere uit Systeemtherapeuten, Psychiaters, Klinisch- en GZ-psychologen, een Verpleegkundig Specialist, SPV'ers en Opleidelingen. Gedurende het jaar zijn er veel Opleidelingen op de afdeling, wat een lerende cultuur creëert. We zijn gericht op hoe we ons werk doen en hoe we het beter kunnen doen, maar ook op het gezamenlijk dragen van complexe casuïstiek. Het is een open team waarin professionaliteit, eigenaarschap, humor en werkplezier een belangrijke rol spelen. We werken nauw samen met collega's van het ForFact, ForFact LVB en de Forensische Psychiatrische Afdeling in Franeker. We maken gebruik van elkaars deskundigheid om de cliënten verder te helpen, bijvoorbeeld door de inzet van Maatschappelijk Werkers en Trajectbegeleiders.

Over je toekomstige werkgever

Wij zijn er voor de mensen die ons het hardst nodig hebben. Jaarlijks bieden wij op twaalf verschillende locaties, verspreid door heel Friesland, professionele hulp aan meer dan 12.000 mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen. Thuis, op de polikliniek, dagbehandeling of tijdens een opname in de kliniek. Ook in geval van crisis zijn wij er 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Bij ons kun je het verschil maken en zetten we ons actief in voor specialistische herstelondersteunende zorg dichtbij de patiënt. Dat doe je niet alleen, maar samen. Samen met je collega's, met andere organisaties, maar vooral mét de patiënt en zijn of haar naasten.

Bel, mail of app ons!

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over GGZ Friesland? Mail of app Janke Wiersma, Algemeen Manager via janke.wiersma@ggzfriesland.nl of 06-51579823.

We kijken uit naar je sollicitatie!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Deel deze vacature