menu close
27
ggzfriesland.nl

Wij staan klaar voor mensen die worstelen met problematisch eetgedrag als gevolg van psychische of sociale problemen. Dit eetgedrag kan variëren van extreem weinig eten tot eetbuien en overmatig eten, vaak gepaard met braken of overmatige lichaamsbeweging. Onze expertise ligt in het begrijpen dat een eetstoornis voortkomt uit diepere kwesties.

Als jij op zoek bent naar een uitdagende en dynamische werkomgeving, waarbij we ons richten op complexe problemen en de inzet van een multidisciplinair team van essentieel belang is, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zien het als een uitdaging om patiënten met een eetstoornis te begeleiden op hun weg naar herstel door middel van nauwkeurige diagnostiek en doelgerichte behandelingen.

Een multidisciplinair team

Het multidisciplinaire team van de afdeling eetstoornissen bestaat uit een psychiater, klinisch psycholoog, psycholoog, sociotherapeut, GGZ-agoog, creatief therapeut en psychomotore therapeut. Het team kan mensen met Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, Binge Eating Disorder of een mengvorm leren hoe ze weer op een gezonde manier kunnen eten en bewegen. Daarnaast helpen ze patiënten beter om te gaan met emoties, gevoelens en lastige situaties.  

 

De behandeling

De patiënt heeft eerst een gesprek met een psycholoog om de klachten te bespreken. We bekijken ook of iemand lichamelijke klachten heeft door de eetstoornis en of er andere psychische problemen zijn. Daarnaast zijn er behandelgesprekken met een psycholoog of sociotherapeut. Ook een GGZ-agoog, een creatief therapeut en een psychomotore therapeut worden betrokken bij de behandeling. Patiënten komen één of meerdere dagdelen per week langs voor behandelingen die meestal in groepen plaatsvindt. Ze krijgen dagelijks hulp met boodschappen, houden een eetdagboek bij en wegen één keer in de week. Waar nodig wordt er samengewerkt met familie en naasten.