menu close
24
ggzfriesland.nl
...en jouw toekomstige werkgever

Bij ons kun je het verschil maken in de zorg voor ruim 12.000 mensen met psychische problemen en psychiatrische stoornissen. Dat doe je niet alleen, maar samen. Met je collega's, met andere afdelingen, met andere organisaties, maar vooral mét de patiënt. Dichtbij en herstelondersteunend in de regio.

Je komt terecht in een open bedrijfscultuur, waarin we de beste denkbare zorg voor onze patiënten en cliënten nastreven. Maar waarin ook ruimte is voor jouw eigen ontwikkeling, voor onderzoek, kennisdeling en opleiding. Bij ons kom jij terecht in een professionele organisatie die ernaar streeft om voor iedereen een prettige werkomgeving te creëren. 

Samen met jou kijken we waar jij het beste past binnen onze organisatie, waar jouw kracht ligt en wat je wensen zijn voor een functie. Daarnaast houden we graag rekening met aangepaste werktijden in verband met kinderen of andere privéaangelegenheden.


Terug naar hoe het begon

De geschiedenis van de psychiatrische zorg in Friesland is nauw verbonden met de stad Franeker. In 1848 besloot het provinciebestuur van Friesland om zestig psychiatrische patiënten op te vangen in de voormalige academiegebouwen van de Franeker Hogeschool. Op 31 maart 1851 kwam de eerste lichting van 27 patiënten aan uit Deventer.

Dit betekende het begin van meer dan anderhalve eeuw psychiatrische zorg in het centrum van Franeker. Het Psychiatrisch Ziekenhuis Franeker is een belangrijk fundament voor GGZ Friesland. 

Bij ons werk je altijd samen

Bij GGZ Friesland vinden we het belangrijk om de drempel te verlagen voor het zoeken van hulp bij psychische klachten. Ook bestrijden wij door verschillende campagnes de vooroordelen over mensen met een psychische stoornis. Jij kunt hieraan bijdragen als je bij ons komt werken.

Inhoudelijk werken we samen met huisartsen, politie, reclassering, verslavingszorg en overige ketenpartners.

 

We werken vanuit verschillende disciplines en expertises. Bij ons werken onder andere psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, ervaringsdeskundigen en vaktherapeuten.

Wij zijn er met z'n allen voor onze patiënten en cliënten, maar ook voor familie en naasten. 

Wij zijn er...
  • om samen werk te maken van herstel
  • voor iedereen met ernstige psychiatrische aandoeningen
  • voor gespecialiseerde behandeling en ondersteuning, 24/7 en dichtbij
  • voor naastbetrokkenen 
  • om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek
  • om goed mee samen te werken
  • om een bijdrage te leveren aan een gezonde Fryske mienskip
  • voor kennisdeling
  • als bekwame, betrokken en bevlogen organisatie
Doorbreken van vooroordelen