menu close
41
ggzfriesland.nl
Wij zijn GGZ Friesland

En wellicht jouw nieuwe werkgever. Bij ons kun je het verschil maken in de zorg voor ruim 12.000 mensen met psychische problemen en psychiatrische stoornissen. Dat doe je niet alleen, maar samen. Met je collega's, met andere afdelingen, met andere organisaties, maar vooral mét de patiënt. Dichtbij en herstelondersteunend in de regio!

Je komt terecht in een open bedrijfscultuur, waarin we de beste denkbare zorg voor onze patiënten en cliënten nastreven. Maar waarin ook ruimte is voor jouw eigen ontwikkeling, voor onderzoek, kennisdeling en opleiding. GGZ Friesland staat voor bevlogen en bekwaam, professioneel en innovatief. Bij ons kom jij terecht in een professionele organisatie die gezien mag worden als de beste in Noord-Nederland.

Samen met jou kijken we waar jij het beste past binnen onze organisatie, waar jouw kracht ligt en wat je wensen zijn voor een functie! Daarnaast kunnen we ook rekening houden met aangepaste werktijden in verband met kinderen of andere privéaangelegenheden! Welkom aan boord!

Bij ons werk je samen

Bij GGZ Friesland vinden we het belangrijk om de drempel te verlagen voor het zoeken van hulp bij psychische klachten. Ook bestrijden wij door verschillende campagnes de vooroordelen over mensen met een psychische stoornis. Jij kunt daarin dus ook een rol spelen als je bij ons werkt. Inhoudelijk werken we samen: zo overleggen we met huisartsen, geven we voorlichting en spreken open in de media over psychiatrische problemen. Ook de mensen die elke vorm van hulp mijden, willen we bereiken. Bijvoorbeeld door samen te werken met andere partijen op het gebied van zorg en veiligheid, zoals de politie, reclassering en verslavingszorg. 

... en met professionals

Bij GGZ Friesland heb jij zometeen in totaal zo'n tweeduizend collega's. Die zijn er in verschillende beroepen, functies, afdelingen en op diverse locaties.

Denk aan psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, ervaringsdeskudigen en therapeuten. Er zijn ook geestelijk verzorgers in dienst die mensen ondersteunen en begeleiden bij levensvragen, ongeacht levensbeschouwing.

Wij zijn er met z'n allen niet alleen voor onze patiënten en cliënten, maar ook voor familie en naasten. 

Destigmatiseren vinden we belangrijk
Welk onderdeel spreekt jou aan?

Bij GGZ Friesland kun je werken voor verschillende onderdelen, die ieder hulp bieden aan specifieke doelgroepen. Zo help je bij Kinnik kinderen en jongeren, biedt Van Andel je de kans om te werken met ouderen die psychische klachten hebben en ondersteun je als zorgprofessional binnen MindUp de deelnemers bij wonen, werken en meedoen. e problemen een delict hebben gepleegd. 

Wij zijn er...
  • om samen werk te maken van herstel
  • voor iedereen met ernstige psychiatrische aandoeningen
  • voor gespecialiseerde behandeling en ondersteuning, 24/7 en dichtbij
  • voor naastbetrokkenen 
  • om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek
  • om goed mee samen te werken
  • om een bijdrage te leveren aan een gezonde Fryske mienskip
  • voor kennisdeling
  • als bekwame, betrokken en bevlogen organisatie
Wij zijn GGZ Friesland
Flinter Foto 4
Ruimte voor innovatie

Wij zijn continu bezig met ontwikkelen en innoveren. We willen het behandelaanbod vergroten en aansluiten bij zorgvragen. Zo kunnen patiënten kunnen met eHealth digitale behandelmodules volgen die aansluiten op de reguliere behandeling. Ook is het voor patiënten een makkelijke manier om plaatsonafhankelijk contact te hebben met een behandelaar via bijvoorbeeld de chat of door te beeldbellen. Verder innoveren we op het gebied van VR-behandelingen en de inzet van een digitale poli.

Hoe het begon

De geschiedenis van de psychiatrische zorg in Friesland is nauw verbonden met de stad Franeker. In 1848 besloot het provinciebestuur van Friesland om zestig psychiatrische patiënten op te vangen in de voormalige academiegebouwen van de Franeker Hogeschool. Op 31 maart 1851 kwam de eerste lichting van 27 patiënten aan uit Deventer, waar zij tot dan toe waren opgevangen. 

Dit betekende het begin van meer dan anderhalve eeuw psychiatrische zorg in het centrum van Franeker. Daarnaast vormde het Psychiatrisch Ziekenhuis Franeker een belangrijk fundament voor de huidige Stichting GGZ Friesland. 

Bekijk hier het verhaal van GGZ Friesland: 

Schermafbeelding 2021 08 31 Om 10.11.35
“Ik zie een duidelijke vergelijking tussen mijn werk en mijn liefde voor tennis. Het rennen naar het net heeft iets spannends. Ik vraag vaak aan ouders tijdens gesprekken: ‘Durf jij naar het net te lopen? Sta je in de juiste positie?’ Daarmee wil ik ze graag nog beter begrijpen”
Elisabeth Reitsma Systeemtherapeut