menu close
27
ggzfriesland.nl

Bij de Forensische Psychiatrie van GGZ Friesland is elke werkdag dynamisch, met een breed scala aan behandelmogelijkheden. Deze worden ondersteund door doelgerichte en wetenschappelijk onderbouwde methoden, ontwikkeld door ervaren behandelaars. We richten ons op diverse problemen, waaronder delictgedrag bij huiselijk geweld, agressie, zedenmisdrijven en andere vormen van crimineel gedrag, vaak in verband met justitie. De ambulante zorg omvat zowel de Polikliniek Forensische Psychiatrie als een Forensisch FACT-team. Daarbij werken we nauw samen met de Forensisch Psychiatrische Afdeling in Franeker. 

Poli Forensische Psychiatrie

Op de Polikliniek Forensische Psychiatrie krijgt de helft van de patiënten een verplichte ambulante behandeling, opgelegd door de rechter. De andere helft zoekt vrijwillig behandeling vanwege risico op strafbaar gedrag, die zij zelf hebben waargenomen. De diversiteit aan problemen op de afdeling omvat potentieel crimineel gedrag, psychiatrische klachten en kwesties gerelateerd aan financiën, verslaving, werk en inkomen. Er worden zowel individuele als groepsinterventies aangeboden om deze problemen aan te pakken. Collega's van andere zorgprogramma's kunnen flexibele modules aanvragen voor patiënten die niet primair onder behandeling zijn bij de polikliniek

 

Forensisch Psychiatrische Afdeling

Het team van de FPA in Franeker heeft dezelfde doelgroep als de andere forensische afdelingen: mensen die door (dreigend) delictgedrag in aanraking zijn of dreigen te komen met politie en justitie én psychiatrische klachten hebben. Daarnaast kan er sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis, een verstandelijke beperking, een verslaving of gedragsstoornissen en hebben ze doorgaans problemen op het gebied van financiën, sociale relaties, werk en inkomen en huisvesting.

De FPA helpt patiënten om weer grip te krijgen op hun leven. Ze leren beter omgaan met hun klachten. Er is ook aandacht voor praktische zaken als financiën, dagbesteding en sociale contacten. Op de FPA staat 24 uur per dag een verpleegkundig team klaar voor de patiënten, dat voor een goede dagstructuur zorgt.