menu close
27
ggzfriesland.nl
Jongvolwassenencircuit

Jongvolwassenen zijn bezig met het ontwikkelen van hun eigen identiteit, worden zelfstandiger en proberen een balans te vinden tussen werk, school, familie en vrienden. In deze periode is er een groter risico op psychische problemen, waarbij 75 procent voor het eerst optreedt. Dit kan invloed hebben op de ontwikkeling van jongvolwassenen.

Het Jongvolwassenencircuit wil jongvolwassenen zo vroeg en effectief mogelijk behandelen. We richten ons op hoe ze functioneren in de samenleving tijdens de behandeling. Dit doen we door kennis te bundelen in ons behandelmodel en de behandeling te integreren in het netwerk van de patiënt. Ons doel is om op lange termijn ernstige psychiatrische problemen te voorkomen. Zo maken we een duidelijke, toekomstgerichte keuze die past bij onze kerncompetentie: uitstekende behandelingen die flexibel worden aangeboden vanuit een integraal behandelconcept.

Aansluiten bij de behoefte

Het Jongvolwassencircuit biedt gespecialiseerde behandeling voor jongvolwassenen die moeilijkheden ondervinden in hun sociale, emotionele en/of cognitieve ontwikkeling. Tijdens de belangrijke overgang van tiener naar volwassene is het essentieel om hen te ondersteunen in hun persoonlijke en maatschappelijke groei. We richten ons op het ontdekken van de sterke punten, motivaties, interesses en veerkracht van jongvolwassenen. Dit is extra belangrijk in deze levensfase voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Het team

Het veelzijdige team van Jongvolwassencircuit bestaat onder andere uit psychiaters, psychologen, artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en systeemtherapeuten. Onze medewerkers brengen diverse specialismen en achtergronden met zich mee, waardoor ze elkaar aanvullen en goed kunnen samenwerken om jongvolwassenen met specifieke uitdagingen te ondersteunen. Het draait om het gebruik van onze individuele vaardigheden om het herstel van jongvolwassenen te bevorderen. Ons team zet zich in voor een herstelgerichte aanpak die over verschillende diagnoses heen gaat. We werken aan het verbeteren van persoonlijke vaardigheden, wat perfect past bij de herstelvisie van GGZ Friesland en haar onderdelen.