menu close
30
ggzfriesland.nl

Het Centrum voor Neuropsychiatrie biedt hulp aan patiënten die door een vorm van niet-aangeboren hersenletsel niet meer goed kunnen functioneren in het dagelijks leven. Bij de patiënten is na de geboorte schade ontstaan in het brein. Dat kan op verschillende manieren gebeurd zijn, denk aan alcohol- of drugsgebruik, een psychiatrische aandoening, een ongeluk of een ziekte als meningitis of een beroerte. 

Onze zorg begint altijd met een gesprek met de patiënt en bij voorkeur met familie of vrienden. In dit gesprek staat kennismaken centraal. Na de kennismaking wordt in overleg met de patiënt en de verwijzer besproken wat het team kan betekenen en of dit poliklinisch of klinisch zal gebeuren. Ons team biedt ook consultatie en advies aan verwijzers. Dit betekent dat wij kunnen meedenken tijdens een behandeling die een patiënt ergens anders volgt. 

Het team

Ons behandelteam bestaat uit verpleegkundigen, vaktherapeuten, een psychiater, een psycholoog, psychotherapeut, een verpleegkundig specialist en een specialist ouderengeneeskunde. Het behandelteam werkt graag samen met naasten en andere hulpverleners. 

 

 

Hoe wij werken

Binnen ons behandelcentrum bieden we een rustige en veilige omgeving. Hier kijken we hoe hersenletsel is ontstaan en wat de precieze schade is. We onderzoeken welke problemen er zijn en wat er aan gedaan kan worden. Wanneer we weten wat er in het brein aan de hand is, kunnen we de patiënt helpen beter om te gaan met de klachten.  
 
Wij kijken tijdens de behandeling niet alleen naar klachten en beperkingen, maar kijken vooral ook naar eigen herstel met daarbij aandacht voor zaken als acceptatie, identiteit en autonomie. In het behandelcentrum wordt een divers programma aangeboden. 

De duur van het verblijf van patiënten hangt van de persoonlijke situatie af. Patiënten verblijven, afhankelijk van wat men nodig heeft aan structuur en ondersteuning, op de gesloten of open afdeling. De observatie- en onderzoeksperiode duurt zes tot acht weken. Tevens kan een patiënt daarna nog ambulant gevolgd worden.