menu close
27
ggzfriesland.nl

De afdeling Persoonlijkheidsstoornissen is er voor mensen die door heftige persoonlijkheidseigenschappen vastlopen in hun leven, bijvoorbeeld in hun werk, op school of in relaties. Doordat ze moeite hebben om zich in anderen te verplaatsen en ze afwijkend gedrag hebben, komen ze in botsing met zichzelf en de mensen om hen heen. Een patiënt heeft in dit geval last van heftige en vaak sterk wisselende emoties. Het ene moment is iemand boos, het andere moment uitgelaten. Hierdoor is het gedrag onvoorspelbaar en kan het zijn dat er ruzie gezocht wordt of men zichzelf beschadigt. Zo zijn er talloze voorbeelden te noemen van deze specifieke problematiek. We werken hierbij samen in een multidisciplinair, ervaren en gezellig team dat snel kan schakelen.

Het team

Bij de polikliniek werken psychiaters, sociotherapeuten, psychologen, systeemtherapeuten, creatief therapeuten en psychomotore therapeuten. Het team stelt de diagnose, verwijst patiënten bij andere problematiek door naar een afdeling binnen GGZ Friesland en biedt hulp en ondersteuning aan patiënten. Het team geeft vaak kortdurende behandelingen die gericht zijn op het aanleren van nieuwe vaardigheden om beter om te gaan met gevoelens en gedachten. 

 

De behandeling

Het is belangrijk om eerst te bekijken welke klachten iemand heeft en wat er precies aan de hand is. We helpen de patiënt om zichzelf beter te leren kennen en te begrijpen waar bepaald gedrag vandaan komt. We kijken vooral naar de dingen die lastig gevonden worden. Het doel is dat de patiënt goed kan omgaan met de aandoening en zijn of haar leven weer goed op de rit krijgt. 

Onze hulp en ondersteuning is er vooral op gericht om nieuwe vaardigheden aan te leren, zodat iemand beter kan omgaan met gevoelens en gedachten. De patiënt leert emoties herkennen. We helpen inzicht te geven in vaste gedrag- en denkpatronen en helpen om die te veranderen. De patiënt kan regelmatig langskomen voor individuele gesprekken en therapie, maar het kan ook zijn dat hij of zij drie of vier dagen per week langskomt voor een groepsbijeenkomst. Door creatief aan de slag te gaan, geeft iemand letterlijk en figuurlijk vorm aan emoties. Met beweging en ontspanningsoefeningen ervaart de patiënt hoe hij of zij beter kan omgaan met spanning en vervelende gedachten.  

Hoelang onze hulp duurt, hangt af van de situatie en de behandeling. Dit varieert van een aantal maanden tot ongeveer een jaar. In sommige gevallen is nazorg nodig en duurt onze hulp iets langer.