menu close
27
ggzfriesland.nl

Wij zetten ons met de volle 100% in om herstelgerichte zorg te bieden. Wij vinden het belangrijk om deze zorg in de regio aan te bieden waar de patiënt woont, werkt en waar de patiënt zijn of haar leven heeft. 
 
Om dit nog beter in te richten zijn diverse specialistische teams samengevoegd in regioteams. Ben jij een gedreven professional, gemotiveerd, en een verbinder? Wil jij graag deel uitmaken van een op maat gemaakt zorgprogramma voor iedere patiënt? Dan zoeken wij jou! 

Bus2

Al geruime tijd zijn wij als GGZ Friesland met verschillende initiatieven bezig, zoals de EPA-pilot, FACT+, scholing van naasten, het ontwikkelen van gespecialiseerde hoogcomplexe zorg binnen onze poli’s, klinieken en reactivering.

Daarbij vinden we de verbinding van de locatie, patiënten en naasten op het niveau van afdelingen onderling, huisartsen, andere instellingen, organisaties, de context en omgeving waarin onze patiënten leven belangrijk. 

Herstel binnen regioteams

We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten op de herstelvraag van onze patiënten. Daarbij streven we naar het volgende: 

  • Zorg en behandeling voor de patiënt dicht bij huis; 
  • Een prettig proces van begin tot eind zonder doorverwijzingen; 
  • Geen interne wachttijd voor bepaalde behandelingen en modulen; 
  • Laagdrempeliger en eenvoudiger aansluiten bij belangrijke naasten voor de patiënt, eventueel andere betrokken aanbieders, werk, etc. 

Teams kunnen aanvullend gebruik maken van expertisenetwerken en een aantal deeltijdfuncties en klinische functies die wel centraal werken.

EPA aanpak

GGZ Friesland zet zich in voor het verbeteren van de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). In samenwerking met diverse partijen heeft GGZ Friesland een effectieve aanpak ontwikkeld om de zorg en hulpverlening beter op elkaar af te stemmen. De uitdagingen in diagnostiek, aanpak, professionele uitgangspunten, privacywetgeving en organisatie worden aangepakt op zowel bestuurlijk als operationeel niveau. Ondanks de complexiteit heeft deze aanpak al op casusniveau aanzienlijke risico's voorkomen, zoals onnodige uithuisplaatsingen en suïcides. Professionals ervaren de samenwerking als positief, en GGZ Friesland streeft ernaar om deze effectieve aanpak in Friesland verder uit te breiden.

 

FACT+

De FACT+teams bieden een geïntegreerde behandeling aan patiënten met ernstige psychische aandoeningen en/of verslavingen, waarbij zorgvragen bestaan op meerdere leefgebieden, zoals wonen, werken, sociale contacten en zelfzorg. In elk team werken professionals uit de geestelijke gezondheidszorg en uit de verslavingszorg samen om patiënten te helpen weer een leven met perspectief op te bouwen.

De hulpverleners gaan langs waar de patiënt zich bevindt, bijvoorbeeld thuis, op straat of in een sociaal pension. Wanneer iemand geen hulp wil, is bemoeizorg mogelijk.