menu close
24
ggzfriesland.nl

Het team van de Traumaverwerkingskliniek is er voor mensen die door een ernstige posttraumatische stress-stoornis niet meer kunnen functioneren in het dagelijks leven. Tijdens een intensief programma van drie maanden helpt het team om patiënten hun belangrijkste trauma te verwerken, zodat ze weer grip op het leven krijgen. De kliniek is in maart 2014 gestart en de unieke klinische verwerkingsmodule, die ontwikkeld is in Duitsland door professor dr. Martin Bohus, wordt vanwege het specifieke karakter zelfs opengesteld voor patiënten uit andere instellingen in Nederland. 

Het team

Het multidisciplinaire team van de Traumaverwerkingskliniek bestaat uit een psychotherapeut, psycholoog, GGZ-verpleegkundige, sociotherapeut, creatief therapeut en psychomotore therapeut. Het team werkt aan het terugdringen van vermijdingspatronen en aan het stoppen van ontsnappend destructief of verdovend gedrag. Ook is er oog voor klachten die vaak samengaan met een complexe PTSS, zoals systeemproblemen, zelfbeeld, weerbaarheid en sociale vaardigheden. 

 

 

De behandeling

Patiënten verblijven doordeweeks in de kliniek. Naast individuele gesprekken en therapie, krijgen ze ook groepsbehandeling. De klinische module is een 12 weken durende behandeling bestaande uit drie fasen. De behandeling is gebaseerd op DGT (acceptatie, emotie regulatievaardigheden en mindfulness) en gedoseerde exposure. De gedoseerde exposure is specifiek ontwikkeld voor een doelgroep die gemakkelijk dissocieert. Het is belangrijk om met behulp van specifieke technieken binnen het ‘ window of tolerance’ te blijven. De exposure vindt plaats in individuele sessies bij een psycholoog of psychotherapeut. De vaardigheidstrainingen worden in een groep gegeven, de traumaverwerking vindt individueel plaats. Daarnaast is er 24-uurs coaching door sociotherapeuten om holding te bieden en op een veilige manier inadequate coping te stoppen. 

 

Polikliniek rouwstoornissen

De polikliniek rouwstoornissen is er voor mensen die door het verlies van een dierbare rouwklachten hebben ontwikkeld en niet goed meer functioneren in het dagelijks leven. Ze vallen uit op school of op hun werk, vaak in verband met bijkomende slaap-, stemmings- en concentratieproblemen. Dit gebeurt vaak in combinatie met lichamelijke klachten of irritaties naar dierbaren. Soms is er alleen sprake van gestagneerde rouw, maar veelal ook van PTSS en andere aan het overlijden gerelateerde problematiek, waardoor het op gang komen van een rouwproces verstoord is geraakt.