menu close
39
ggzfriesland.nl
Jongvolwassenencircuit

Jongvolwassenen zitten in een fase van het leven waarin een eigen identiteit begint te vormen, er steeds meer een beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid en er een balans gezocht wordt tussen werk, school, familie en een sociaal leven. In deze periode is het risico op psychische problemen groter en openbaart 75 procent van de psychiatrische problematiek zich voor het eerst. Dit kan een verstorend effect hebben op de ontwikkeling van de jongvolwassene. 

De visie van het Jongvolwassenencircuit is dat we jongvolwassenen zo vroeg mogelijk adequaat behandelen, met oog voor wat nodig is om in de maatschappij te kunnen blijven functioneren tijdens de behandeling. We doen dat door kennis en expertise samen te brengen binnen ons transdiagnostisch behandelmodel, en zoveel mogelijk in en met het netwerk van de cliënt te behandelen. We hopen hiermee op termijn ernstig psychiatrische problematiek (EPA) te voorkomen. Hiermee maken we een duidelijke, toekomstbestendige keuze als het gaat om onze kerncompetentie: excellente, niet louter planbare behandeling die vanuit een integraal behandelconcept wordt aangeboden. 

Het JVC richt zich vooral op de kracht die de jongvolwassenen hebben. Wat drijft hen en waar ligt hun passie? Waar halen zij hun plezier uit en waar ligt de veerkracht?
Aansluiten bij de behoefte van de doelgroep

Het Jongvolwassencircuit (JVC) omvat het specialistische behandelaanbod van GGZ Friesland voor deze doelgroep. Het team richt zich op jongvolwassenen die vast dreigen te lopen (of al vastgelopen zijn) in hun sociaalmaatschappelijke, emotionele en/of cognitieve ontwikkeling. Juist in deze levensfase van puber naar volwassene is de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van groot belang. Om te voorkomen dat deze ontwikkeling te veel wordt verstoord is het belangrijk om hier de juiste hulp voor te krijgen die past bij de behoefte van de doelgroep. 

Het JVC richt zich vooral op de kracht die de jongvolwassenen hebben. Wat drijft hen en waar ligt hun passie? Waar halen zij hun plezier uit en waar ligt de veerkracht? In de fase waarin jongvolwassenen zitten is dit nog meer van belang voor hun eigen ontwikkeling. 

Het team

Het team van JVC is multidisciplinair: er zijn psychiaters, basispsychologen, klinisch psychologen, gz-psychologen, artsen, verpleegkundig specialisten, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, verpleegkundigen, systeemtherapeuten, vaktherapeuten, casemanagers en trajectbegeleiders werkzaam. Ook hebben we opleidelingen binnen ons team. Ze hebben allen specifieke kennis van verschillende problematiek. Het team bestaat uit enthousiaste medewerkers met ieder een eigen zorgachtergrond. Ieder van hen heeft kennis over een ander specialisme en samen vullen ze elkaar aan. Ze gebruiken hun persoonlijke vaardigheden om de jongvolwassenen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun herstel. Het belangrijkste is dat mensen ondanks hun klachten kunnen (blijven) deelnemen aan de maatschappij. In de fase waarin jongvolwassenen zitten is dit nog meer van belang voor hun eigen ontwikkeling.

Het team handelt vanuit een herstelgericht, transdiagnostisch en eigen persoonlijke vaardigheden versterkend gedachtegoed. Dit past bij de herstelvisie van GGZ Friesland en zijn onderdelen. Tijdens de intakefase wordt gebruik gemaakt van het KOP-model, dat geeft inzicht in de samenhang tussen uitlokkende factoren, persoonsgebonden factoren en de manier waarop de patiënt functioneert. Het verklaringsmodel leidt tot herstel van overzicht. 

Het Jongvolwassenencircuit wordt aangeboden in Drachten, Sneek, Leeuwarden Oost en Leeuwarden West. De behandeling wordt vormgegeven door een samenwerking tussen vier regionale Jongvolwassenenteams en vier regionale FACT-Jeugdteams. 

Omdat het JVC vrij nieuw is, bestaan er veel mogelijkheden voor ontwikkeling. Veel kans op ontwikkeling is een van de speerpunten van GGZ Friesland.