menu close
37
ggzfriesland.nl
Ton Verpleegkundige FACT Drachten
Algemeen manager
HBO
32 - 36 uur
Locatie Leeuwarden/Dokkum
Sluitingsdatum: 5 december 2021
Geplaatst op: 5 november 2021
Logo organisatie

Je nieuwe functie

GGZ Friesland ziet het als haar maatschappelijke taak om er in moeilijke tijden te zijn voor de mensen die ons het hardste nodig hebben. De herstelvisie is leidend in onze organisatie. We zijn er voor patiënten die kortdurend behandeling nodig hebben en we zijn er 24 uur per dag voor patiënten in crisis of met langdurige problematiek. Wij geloven in de veerkracht van onze patiënten en in de veerkracht van onze professionals. Op hen mogen onze patiënten rekenen samen met hun naasten en andere betrokken partijen. Want de beste route naar herstel, leg je samen af.

De algemeen manager bekleedt samen met de manager behandelzaken (duaal) een schakelpositie binnen GGZ Friesland. Je bent manager van het FACT-team in Leeuwarden Centrum, ACT-team en een gecombineerd team FACT/Van Andel ouderenpsychiatrie in Dokkum. Je bent enerzijds vanuit organisatieoogpunt gericht op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie en het stimuleren en faciliteren van de teams. Anderzijds heb je een sterk kloppend inhoudelijk hart en draag je bij aan innovatie en verdere ontwikkeling.

Je geeft op een coachende manier leiding aan de teams met als doel dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen opereren. Je bent verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting en werkt nauw samen met de manager behandelzaken om tot heldere kaders te komen. Je bevordert en coacht zodat de zorgverlening wordt uitgevoerd conform behandelplannen, richtlijnen en procedures. Daarnaast maak je deel uit van het managementteam en in- of externe werk- en projectgroepen.

Wat staat je te wachten

 • Een boeiende en afwisselende functie
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (dit met uitzondering voor medewerkers met een dienstverband als manager voor onbepaalde tijd bij GGZ Friesland)
 • Een interessante werkplek met volop mogelijkheden tot ontwikkeling
 • Een intern HPO-traject
 • Inschaling in FWG 60
 • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ
 • Je participeert in een managementdienst (3-5 dagen per maand) buiten kantoortijden en ontvangt hiervoor een toelage

Jouw inbreng

 • Je hebt een relevante opleiding afgerond op HBO- niveau en bij voorkeur een bedrijfskundige- en of managementopleiding
 • Je beschikt over sociale vaardigheden zoals tact en je hebt een motiverend vermogen, overtuigingskracht, inlevingsvermogen, verbindingskracht en het motiveren en controleren, overtuigingskracht en het overbruggen van tegenstellingen
 • Je bent een manager met humor, daadkracht en lef, die kan denken in kansen en mogelijkheden
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden die vereist zijn voor het geven van leiding, het uitbrengen van adviezen en het schrijven van notities
 • Je geeft op een coachende manier leiding aan de teams met als doel dat zijn zo zelfstandig mogelijk kunnen opereren
 • Je investeert in een goede samenwerking met zowel interne als extern ketenpartners. In de externe samenwerking ligt de nadruk op porfilering van GGZ Friesland
 • Ervaring als leidinggevende in de gezondheidszorg is een pre

Over je nieuwe teams

Van Andel ouderenpsychiatrie van GGZ Friesland richt zich op kwetsbare ouderen, waarbij er sprake is van psychiatrische problematiek in samenhang met somatische problematiek of handicaps en beperkende psychosociale omstandigheden. Herstel & Behandeling richt zich op patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. De behandeling wordt zowel vanuit de FACT teams als klinisch aangeboden in nauwe samenwerking met ketenpartners. Door samen te werken en te innoveren, streven we er telkens naar om onze zorg bij de behoeftes van onze patiënten te laten aansluiten.

Over je toekomstige werkgever

Wij zijn er voor de mensen die ons het hardst nodig hebben. Jaarlijks bieden wij op twaalf verschillende locaties, verspreid door heel Friesland, professionele hulp aan meer dan 12.000 mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen. Thuis, op de polikliniek, dagbehandeling of tijdens een opname in de kliniek. Ook in geval van crisis zijn wij er 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Bij ons kun je het verschil maken en zetten we ons actief in voor specialistische herstelondersteunende zorg dichtbij de patiënt. Dat doe je niet alleen, maar samen. Samen met je collega's, met andere organisaties, maar vooral mét de patiënt en zijn of haar naasten. 

Bel, mail of app!

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over GGZ Friesland? Bel, mail of app met Paul Mutsaers directeur algemene zaken via telefoonnummer: 06 – 10 46 95 30 of per e-mail paul.mutsaers@ggzfriesland.nl. We kijken uit naar je sollicitatie!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Deel deze vacature