menu close
37
ggzfriesland.nl
Manager - Kirsten Van Dongen
Algemeen directeur
WO
36 uur
Locatie Leeuwarden
Sluitingsdatum: 26 maart 2023
Geplaatst op: 9 maart 2023
Logo organisatie

Je nieuwe functie

Als Algemeen directeur word je verantwoordelijk voor divisie twee: Urgent & Intensief, bestaande uit negen teams, allen aangestuurd door een algemeen manager en een manager behandelzaken. Deze divisie bestaat uit Forensische en Acute psychiatrie. De forensische afdelingen zijn er voor patiënten met dreigend grensoverschrijdend gedrag. Het acute cluster bestaat uit twee High Intensive Care klinieken, de afdeling Spoed, onze crisisdienst, en drie Intensive Home Treatment teams. De HIC kliniek in Leeuwarden en Heerenveen zijn er voor mensen die in een acute ernstige psychiatrische crisis verkeren. Voor hun veiligheid, vanwege ernstige symptomen of een hoge mate van verlies van zelfcontrole, verblijven patiënten op de gesloten afdeling van de kliniek. De afdeling Spoed is er 24 uur per dag, zeven dagen per week voor alle inwoners en bezoekers van de provincie Friesland die in acute psychische nood zijn. De IHT teams zijn voor kortdurende intensieve crisisbehandeling die samen met de naastbetrokkenen van de patiënt ervoor zorgdragen dat de noodzakelijk zorg geboden kan worden.

Als lid van het directieteam van GGZ Friesland ben je zowel organisatiebreed als binnen jouw divisie Urgent en Intensief medeverantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op strategisch niveau en de uitvoering daarvan. Daarnaast ben je samen met de directeur behandelzaken ook integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en de financiële resultaten van de divisie binnen het door de Raad van Bestuur vastgestelde strategische kader. Je geeft samen met de directeur behandelzaken leiding aan de divisie Urgent en Intensief bestaande uit de Forensische en Acute psychiatrie met een team van algemeen managers en managers behandelzaken. Indirect zijn jullie gezamenlijk verantwoordelijk voor circa 360 fte.

Samen met de directeur behandelzaken zie je erop toe dat er een optimale kwaliteit wordt geleverd in de zorg en dienstverlening en je zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering op orde is. Je maakt deel uit van het directieteam van GGZ Friesland en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Je werkt constructief samen met de collega’s in het directieteam op zowel strategisch als tactisch niveau. Vanuit eigen kennis en ervaring draag je actief bij aan de strategievorming en implementatie op organisatiebreed niveau.

De divisiedirectie heeft een voorbeeldrol bij het bevorderen van een open en transparante wijze van omgaan met elkaar, ruimte voor discussie en heldere besluitvorming. Zij staat voor het verbinden, inspireren en stimuleren van medewerkers binnen de divisie. Daarnaast is de divisiedirectie verantwoordelijk voor de externe vertegenwoordiging, het opbouwen en onderhouden van relevante netwerken en het op strategisch niveau vormen van samenwerkingsverbanden.

GGZ Friesland ontwikkelt zich naar een High Performance Organization oftewel HPO waarbij de kwaliteit van alle lagen van het management én de medewerkers centraal staat, net als continue verbetering en vernieuwing. ‘Zelf aan zet’ is een credo dat breed wordt omarmd en leidend is binnen alle domeinen zoals behandeling, samenwerking en ontwikkeling. Het gevolg is dat de specialistische herstelondersteunende zorg die onze organisatie biedt kwalitatief goed, efficiënt en effectief is.

Doelstelling en uitdaging

De grootste uitdaging voor de komende jaren wordt bepaald door thema’s die breed gedeeld worden in de organisatie. De organisatie speerpunten zijn: meer en betere samenwerking, versterking van de interne samenhang, het bouwen aan de alliantiestrategie en meer eigenaarschap en lokale regie. Het zwaartepunt van de inhoudelijke sturing verschuift naar de in de regio werkende professionals. De regeldruk aan de voorkant van het behandelproces, maar ook aan de achterkant in het administratieve proces, moet de komende periode substantieel omlaag.

De specifieke aandachtspunten voor de komende jaren voor het acute onderdeel van de divisie is de balans tussen patiëntenaantallen, wachtlijsten, financieringsmogelijkheden in de gezondheidszorg alsmede de problematiek in de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat divisie Urgent & Intensief steeds meer voor bedrijfskundige en financiële opgaven wordt gesteld. Tevens is onze ambitie om onze IHT en crisisdienstfunctie stapsgewijs beter op elkaar te laten aansluiten en aanvullen.

Voor de forensische psychiatrie ligt de focus op een stevige positionering in Friesland en duurzame instroom vanuit justitie alsmede de groei van ambulante forensische psychiatrie in de komende jaren.

Wat staat je te wachten

 • Een dynamische en afwisselende functie waarbij je eindverantwoordelijk bent voor jouw divisie.
 • Veel ruimte en mogelijkheden om bij te dragen aan de kwaliteit van zorg en innovatie binnen de specialistische GGZ.
 • Samenwerking binnen een gedreven team met professionals uit verschillende disciplines.
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ, inschaling in FWG 80 max. 9.473,- bij een fulltime werkweek.
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Ondersteuning van een ervaren directiesecretaresse.
 • Een goede balans tussen werk en privé waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor de indeling van je agenda en waarbij je thuiswerken goed kunt afwisselen met het werken op locatie.

Jouw inbreng

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime leidinggevende ervaring op strategisch niveau, bij voorkeur binnen een grote en complexe organisatie in de zorg.
 • Je hebt aantoonbare verandermanagementervaring binnen een complexe organisatie.
 • Effectief communicator met een pragmatische insteek.
 • In staat zijn strategische kaders te kunnen vertalen naar tactische en operationele doelen.
 • Ervaring met leidinggeven aan een divers samengestelde groep professionals.
 • Analytisch ingesteld gekoppeld aan helikopterview.
 • Moderne visie op bedrijfsvoering.
 • Heldere, coachende stijl van leidinggeven, herstel- en samenwerkingsgericht en communicatief buitengewoon vaardig.
 • Ervaring met het vormgeven aan operational excellence.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Je bent besluitvaardig, standvastig en in staat een strategische koers te bepalen.
 • Samenwerken, verbinden, teamspeler en sociaal vaardig omschrijven jouw kernhouding naar de organisatie en medewerkers toe.
 • Je creëert een balans tussen het inspireren en motiveren van medewerkers en het behoud van ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid.
 • In staat om te functioneren in een hoogprofessionele en academische werkomgeving en leiding te geven aan medewerkers met een hoog ambitieniveau.
 • Organisatiesensitiviteit, integriteit, diplomatie en respect op de relatie heb je hoog in het vaandel staan.
 • Opereert oplossings- en resultaatgericht waarbij je denkt in kansen en mogelijkheden.
 • Je bent ambitieus, schakelt en communiceert makkelijk op verschillende niveaus en in staat om draagvlak te creëren voor nieuwe ontwikkelingen.

Over je nieuwe team

GGZ Friesland wordt geleid door de Raad van Bestuur bestaande uit twee leden. De teams van GGZ Friesland worden aangestuurd door het directieteam. Iedere divisie heeft twee directeuren, namelijk een algemeen directeur en een directeur behandelzaken. Samen met de directeuren en managers van de ondersteunende disciplines hebben de Raad van Bestuur en de directeuren van de divisies de integrale verantwoordelijkheid voor de organisatie als goed samenwerkend geheel. Zij ondersteunen alle professionals om hun werk voor de cliënt zo goed mogelijk te kunnen doen.

We monitoren kritisch en wijzigen waar nodig de indelingsstructuur binnen onze organisatie om beter aan te kunnen sluiten bij onze strategische ambities. Dit betekent dat je als Algemeen directeur in de toekomst ook verantwoordelijk kunt worden voor een andere divisie of divisie overstijgende projecten.


Over je toekomstige werkgever

Wij zijn er voor de mensen die ons het hardst nodig hebben. Jaarlijks bieden wij op twaalf verschillende locaties, verspreid door heel Friesland, professionele hulp aan meer dan 12.000 mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen. Thuis, op de polikliniek, dagbehandeling of tijdens een opname in de kliniek. Ook in geval van crisis zijn wij er 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Bij ons kun je het verschil maken en zetten we ons actief in voor specialistische herstelondersteunende zorg dichtbij de patiënt. Dat doe je niet alleen, maar samen. Samen met je collega's, met andere organisaties, maar vooral mét de patiënt en zijn of haar naasten.

Bel, mail of app ons!

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over GGZ Friesland? Bel, mail of app Youssef Tatou, Recruiter a.i. via youssef.tatou@ggzfriesland.nl of 06-41182460.

Een verzwaard adviesgesprek met de medezeggenschapsraad is een onderdeel van de selectieprocedure voor deze functie. Het eerste sollicitatiegesprek met de selectiecommissie staat gepland voor woensdagochtend 5 april. Het tweede sollicitatiegesprek met de adviescommissies vindt plaats op donderdagochtend 11 april. We kijken uit naar je sollicitatie!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de vacature?

Youssef Tatou

Recruiter a.i.

Youssef

Deel deze vacature