menu close
41
ggzfriesland.nl
Psychiater - Agnes De Groot
Psychiater – HIC Heerenveen
WO
24 - 36 uur
Locatie Heerenveen
Sluitingsdatum: 18 juni 2023
Geplaatst op: 23 mei 2023
Logo organisatie

Je nieuwe functie

Als Psychiater binnen de HIC kliniek krijg je de verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om je specialistische kennis en expertise in te zetten voor de klinische acute zorg. Je bent de deskundige op het gebied van diagnostisch onderzoek, farmacotherapie, psychotherapie en crisisbeoordelingen en voorziet in de hulpvraag van de patiënten. Samen met je collega regiebehandelaren beoordeel je acute en complexe hulpvragen en zet je de juiste behandeling uit. Je denkt mee over behandelzaken en bevordert daarmee de optimale kwaliteit van de zorg. Je draagt bij aan de opleidingsomgeving middels het begeleiden van de AIOS en het werken met de ANIOS die mogelijk solliciteren op een opleidingsplek bij GGZ Friesland.

De HIC kliniek is een uitdagende en dynamische omgeving met een hecht team, waarbij je echt het verschil kunt maken voor patiënten. De HIC Kliniek is er voor mensen die in een acute ernstige psychiatrische crisis verkeren en heeft 17 klinische plaatsen. Voor hun veiligheid, vanwege ernstige symptomen of een hoge mate van verlies van zelfcontrole, verblijven patiënten al dan niet verplicht op de gesloten HIC afdeling. De behandeling richt zich op het behandelen van de crisis, het afwenden van gevaar en opstarten of herstarten van een ambulante vervolgbehandeling. Dit maakt het werk afwisselend en uitdagend. Het behandelteam bestaat uit een collega Psychiater, een Verpleegkundig Specialist, Inhoudelijk Manager en Arts-assistenten welke onder jouw directe supervisie werken.

Je wordt bij GGZ Friesland uitgenodigd om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze plannen voor de nog op te zetten kliniek, die halverwege 2024 wordt opgeleverd. Een kliniek waarin de HIC functie met 6 units van 8 bedden samen met andere klinische afdelingen en ambulante functies, waaronder het IHT team, onder één dak wordt gepositioneerd. Hierdoor kunnen we makkelijker samenwerken met meerdere vakgenoten op één locatie.

Wat staat je te wachten

 • Gepassioneerd team met een ontwikkelingsgerichte mindset binnen een organisatie met veel expertise en opleidingsmogelijkheden
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ Medisch Specialisten
 • Maandelijks een arbeidsmarkttoeslag van 10 % van je bruto maandsalaris voor de functie van Psychiater
 • Persoonlijk opleidingsbudget van €4.500,- per jaar
 • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Volop mogelijkheden om specifieke deskundigheid te ontwikkelen binnen het team en beleidsinhoudelijke zaken vorm te geven
 • Je krijgt de mogelijkheid om te participeren in wetenschappelijk onderzoek
 • Professionele ondersteuning, samenwerking, verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om je te focussen op vernieuwingen in de zorg
 • GGZ Friesland is de enige A-opleider in Friesland, er is een enthousiaste opleidingsgroep waarbij er regelmatig refereerbijeenkomsten en uitjes worden georganiseerd

Jouw inbreng

 • Je bent een trotse bezitter van een BIG registratie als Psychiater
 • Je neemt graag het voortouw en beschikt over kwaliteiten om je collega’s te inspireren
 • Jouw scherpe blik draagt bij aan de hoge kwalitatieve standaarden binnen het team
 • Innovatie en verandermanagement vormen een belangrijk onderdeel van je functie om ontwikkeling binnen het team te bevorderen
 • Je hebt ervaring met het coachen van andere professionals en het verzorgen van werkbegeleiding aan AIOS en ANIOS
 • Je bent bereid om een aantal keer in een dienstenrooster te werken voor de crisisdienst van GGZ Friesland

Over je nieuwe team

Als Psychiater bij de HIC kliniek kom je te werken in een multidisciplinair team in Heerenveen. Het team bestaat uit een Psychiater, Verpleegkundigen, Begeleiders, Artsen, Verpleegkundig Specialist, Vaktherapeuten en Co-assistenten. Deze combinatie van medewerkers zorgt voor de juiste mix van kennis, expertise en ervaring. Binnen de HIC kliniek in Heerenveen hebben we ruimte voor 17 klinische opnameplaatsen. De werkdagen en -uren als Psychiater worden in goed overleg ingedeeld.

De zorg die we leveren is een unieke combinatie van de HIC kliniek, in afstemming met IHT in de vorm van acute dag- en thuisbehandeling en het verwijzende team. Daarnaast werken we intensief samen met de crisisdienst die 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar staat voor patiënten in crisissituaties, het IHT team en de regioteams. Binnen onze HIC klinieken proberen wij een bijdrage te leveren aan het herpakken van de eigen regie door onze patiënten. Op die manier kunnen zij met onze ondersteuning werken aan hun herstel. Gezamenlijk kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren in een crisisperiode in iemands leven. We zijn laagdrempelig naar aanbieders om ons heen en zijn trots op wat wij doen. Maar bovenal vinden we het uitdagend en betekenisvol werk.

Over je toekomstige werkgever

Wij zijn er voor de mensen die ons het hardst nodig hebben. Jaarlijks bieden wij op twaalf verschillende locaties, verspreid door heel Friesland, professionele hulp aan meer dan 12.000 mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen. Thuis, op de polikliniek, dagbehandeling of tijdens een opname in de kliniek. Ook in geval van crisis zijn wij er 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Bij ons kun je het verschil maken en zetten we ons actief in voor specialistische herstelondersteunende zorg dichtbij de patiënt. Dat doe je niet alleen, maar samen. Samen met je collega's, met andere organisaties, maar vooral mét de patiënt en zijn of haar naasten.

Bel, mail of app ons!

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over GGZ Friesland? Bel, mail of app Youssef Tatou, Recruiter a.i. via youssef.tatou@ggzfriesland.nl of 06 - 41182460.

We kijken uit naar je sollicitatie!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de vacature?

Youssef Tatou

Recruiter a.i.

Youssef

Deel deze vacature